Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης και Νεολαίας Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Ε7Κ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης και Νεολαίας Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΡΓΠ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-6ΥΤ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Σταδίου Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΒΗΤ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-58Κ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-349 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας «Ν.Σκαλκώτας» Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010.

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΟΤΜ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΗΞΗ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου & Ρυθμικής Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΙΜΒ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Εστίας Γνώσης Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΒΨ9 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς (πρώην Δήμου Ανθηδόνος) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΦΜ9 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Ν. Αρτάκης (πρώην Δήμου Ν. Αρτάκης) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Τ2Ι 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Βασιλικού (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-3ΔΕ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΘΘ4 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΧΥΠ 01/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP