Αποφάσεις

Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά το σχολικό έτος 2019-20»

ΑΔΑ: ΨΨΕ1ΩΗΑ-Η29 28/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΕ1ΩΗΑ-Η29?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 6ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019»(120/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: ΩΒΖΙΩΗΑ-ΔΟΓ 31/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΖΙΩΗΑ-ΔΟΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί αποδοχής δακοκτονίας

ΑΔΑ: ΩΑΑΡΩΗΑ-ΩΜΙ 20/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΑΡΩΗΑ-ΩΜΙ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί κατανομής πιστώσεων στην Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας και Β΄Βάθμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΑΔΑ: 6ΨΤ8ΩΗΑ-6ΕΒ 13/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΤ8ΩΗΑ-6ΕΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023

ΑΔΑ: Ψ5ΙΩΩΗΑ-7ΚΨ 08/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΙΩΩΗΑ-7ΚΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού εκπροσώπου στο συμβούλιο χρηστών Λιμένων Νομού Ευβοίας

ΑΔΑ: 6335ΩΗΑ-2ΥΡ 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6335ΩΗΑ-2ΥΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας περί Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΙΞΥΩΗΑ-Ο3Τ 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΞΥΩΗΑ-Ο3Τ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με το Άρθ. 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018) και ισχύει», ύψους 1.305.000,00Ευρώ, που αφορά την Χρηματοδότηση του Έργου (3 Εργολαβίες) με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 655ΕΩΗΑ-Κ09 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/655ΕΩΗΑ-Κ09?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδ. ΟΠΣ:5023616 στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”)»

ΑΔΑ: Ψ456ΩΗΑ-Ε26 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ456ΩΗΑ-Ε26?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 75/2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜΩΗΑ–ΒΣ8) και έγκρισης Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων” που Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΑΔΑ: Ψ4Α5ΩΗΑ-ΨΒΘ 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Α5ΩΗΑ-ΨΒΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης των Υπ’ αρ. 32/2016 ΑΔΣ σε ότι αφορά την Υπεύθυνη Πράξης & 418/2018 σε ότι αφορά την Ομάδα Έργου υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με Α/Α 1 της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020″.

ΑΔΑ: ΩΠΡΡΩΗΑ-Ι2Δ 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΡΡΩΗΑ-Ι2Δ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΔΑ: 6Ν6ΟΩΗΑ-1ΧΔ 06/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν6ΟΩΗΑ-1ΧΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 5ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(108/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: Ω1Δ3ΩΗΑ-4Ι7 25/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Δ3ΩΗΑ-4Ι7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί 4ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(83/2019 Οικ.Επ)

ΑΔΑ: ΩΓ5ΚΩΗΑ-ΓΓ5 25/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ5ΚΩΗΑ-ΓΓ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: ΩΖΤΨΩΗΑ-Δ11 25/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΤΨΩΗΑ-Δ11?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP