Αποφάσεις

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 67ΗΟΩΗΑ-ΔΥ0 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 89/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: Ψ4ΗΗΩΗΑ-Κ16 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 52/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: ΨΩΘΞΩΗΑ-Ψ28 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 62/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΩΧ8ΩΗΑ-ΡΑΙ 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 63/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6778ΩΗΑ-ΠΤΡ 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 9ΧΟ8ΩΗΑ-Ω08 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ» που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ

ΑΔΑ: ΨΣΙ5ΩΗΑ-ΠΜ2 13/12/2023

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ» που αφορά που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ

ΑΔΑ: 6ΩΧΙΩΗΑ-78Β 13/12/2023

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΞΔΔΩΗΑ-ΝΣΦ 11/12/2023

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ “ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ”»

ΑΔΑ: ΨΖ45ΩΗΑ-ΔΡΦ 11/12/2023

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: 6ΙΝΟΩΗΑ-ΘΙΚ 11/12/2023

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΛ8ΟΩΗΑ-61Τ 11/12/2023

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: Ψ7Χ3ΩΗΑ-Ι96 11/12/2023

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΨΕΤΝΩΗΑ-ΧΕΔ 11/12/2023

Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

ΑΔΑ: 6Π4ΔΩΗΑ-2Φ8 11/12/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP