Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αυλίδας (πρώην Δήμου Αυλίδας) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΓΠ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΚΓΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Αρτάκης (πρώην Δήμου Ν. Αρτάκης) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-Α87 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-Α87?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Λαμψάκου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΡΙ3 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΡΙ3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αφρατίου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΛΨ6 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΛΨ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΒΑΙ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΒΑΙ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Φύλλων (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΩΔ6 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΩΔ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Βασιλικού (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-1ΧΜ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-1ΧΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Στ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΟΙΚ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΟΙΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-2ΘΧ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-2ΘΧ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί γνωμοδότησης επί των ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου πόλης Χαλκίδας στη θέση του 3ου – 6ου Γυμνασίου επί των οδών Ν. Κακαρά και Προαστίου

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΗΔ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΚΗΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΗΑ-ΛΞ7 06/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΠΝΩΗΑ-ΛΞ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΗΑ-Μ40 06/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΠΝΩΗΑ-Μ40?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί οριστικής παραλαβής της γεωλογικής μελέτης στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Αγ. Μαρίνας

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-8Χ9 04/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Π5ΩΗΑ-8Χ9?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-49Ο 04/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Π5ΩΗΑ-49Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Αγίας Κυριακής Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΖΩΤ 04/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Π5ΩΗΑ-ΖΩΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP