Αποφάσεις

Διάθεση ψήφισης πίστοσης

ΑΔΑ: 456ΣΩΗΑ-34Ζ 06/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΣΩΗΑ-34Ζ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, κατά το άρθρο 266. παρ. 9 Ν.3852/10, άρθρο 43 παρ. 4 Ν. 3979/11 και υα 40038/9-9-2011»

ΑΔΑ: 457ΦΩΗΑ-Χ4Ψ 30/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΦΩΗΑ-Χ4Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί άδειας τομής οδοστρώματος .

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-2Κ2 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-2Κ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην περιοχή συνοικία Η΄ και του σχεδίου πόλης Ν. Αρτάκης στην Πολεοδομική Ενότητα 1

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Ο68 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-Ο68?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. (άρθρο 242-π1).»

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Σ45 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-Σ45?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας ,Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (άρθρο 242-π1)»

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-ΧΣΕ 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-ΧΣΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» (άρθρο 242-π1) »

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Θ1Δ 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-Θ1Δ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στην πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» (άρθρο 242-π1) »

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Σ5Ε 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-Σ5Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής μισθίου του κυλικείου του νέου Κοιμητηρίου Χαλκίδας για το μήνα Αύγουστο 2011

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-ΣΒΤ 25/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/457ΞΩΗΑ-ΣΒΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-Λ7Ξ 18/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΑ-Λ7Ξ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών επιτροπών Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-ΗΜΛ 18/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΑ-ΗΜΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί ορισμού μελών επιτροπών Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδέων .

ΑΔΑ: 4576ΩΗΑ-Η7Α 18/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΑ-Η7Α?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης υποβολής Προτάσεων Δράσεων / Έργων του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για Ένταξη και Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης “LEADER” του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) την εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.» και συγκεκριμένα στα Υπομέτρα με κωδ. L313, L321 & L323 περί Παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα στις περιοχές εφαρμογής του Μέτρου, στο Δήμο Χαλκιδέων .

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-6ΚΞ 16/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΑ-6ΚΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 390/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ημερήσιου δικαιώματος Λαϊκών Αγορών και Κυριακάτικων Αγορών »

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-ΔΡΒ 16/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΑ-ΔΡΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκύρου και Δήμου Χαλκιδέων για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ του Δήμου Σκύρου»

ΑΔΑ: 4577ΩΗΑ-Χ7Ψ 16/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΑ-Χ7Ψ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP