Αποφάσεις

Περί γνωμοδότησης επί των ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου πόλης Χαλκίδας στη θέση του 3ου – 6ου Γυμνασίου επί των οδών Ν. Κακαρά και Προαστίου

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΗΔ 13/10/2011

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΗΑ-ΛΞ7 06/10/2011

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΗΑ-Μ40 06/10/2011

Περί οριστικής παραλαβής της γεωλογικής μελέτης στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Αγ. Μαρίνας

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-8Χ9 04/10/2011

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-49Ο 04/10/2011

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Αγίας Κυριακής Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΖΩΤ 04/10/2011

Περί έγκρισης 6ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Λαου» .

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΟΔΔ 04/10/2011

Περί παράτασης προθεσμίας μετά την επανέναρξη εργασιών του έργου «Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής στον αύλειο χώρο Δημ. Σχολείου Δοκού»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΕΞΜ 04/10/2011

Περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως Βασιλικού στο Ο.Τ . 188

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΛΙΩ 04/10/2011

Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Ανάπλαση Αλσυλλίου Κανήθου»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-Α6Κ 04/10/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-1ΕΕ 04/10/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-8ΨΘ 04/10/2011

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» της Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-Ι9Ζ 04/10/2011

Περί έγκρισης 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ »

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΨΒΥ 04/10/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΚΑΖ 04/10/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP