Αποφάσεις

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΠΣ2 22/05/2012

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΩΦΑ 22/05/2012

«Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : ¨Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων» της εταιρείας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ στη θέση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΡΙΤΣΩΝΑ στα Διοικητικά όρια Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΤΩΤ 22/05/2012

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. και Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-Ν39 22/05/2012

Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-738 22/05/2012

«Περί έγκρισης μελετών»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΓΑΘ 22/05/2012

«Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ»

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-Γ4Π 22/05/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-ΛΚ8 22/05/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β49ΣΩΗΑ-4Δ1 22/05/2012

«Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης

ΑΔΑ: Β492ΩΗΑ-34Τ 21/05/2012

«Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργο: Ανάπλαση εισόδου πόλης (Ο.Τ.439Β)».

ΑΔΑ: Β49ΥΩΗΑ-Β2Ι 17/05/2012

Περί τροποποίησης ΣΑΤΑ Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β49ΥΩΗΑ-7ΗΣ 17/05/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 36/2012 απόφασης του Διοικητικού της ΔΟΑΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού

ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΗΑ-0Η6 27/04/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΗΑ-ΙΔΩ 27/04/2012

: Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 8/12 ΑΔΣ και επανέγκρισης 4ου ΑΠΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΗΑ-02Λ 19/04/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP