Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΧΥΠ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-ΧΥΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΔΜΛ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-ΔΜΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-4ΘΔ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-4ΘΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Μύτικα (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Ζ18 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-Ζ18?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΑΟΔ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-ΑΟΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Α04 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-Α04?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-95Ι 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-95Ι?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΩΦΓ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-ΩΦΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί ορισμού Ορκωτών λογιστών κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ των Δημοτικών Επιχειρήσεων»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-ΘΒΓ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-ΘΒΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-8Υ2 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-8Υ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-5ΞΚ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-5ΞΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-8ΓΠ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-8ΓΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης και ανακατανομής ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-6ΔΕ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-6ΔΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης »

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-4ΛΑ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-4ΛΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-Ψ0Μ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-Ψ0Μ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP