Αποφάσεις

Περί ενοποίησης κατανομών ΣΑΤΑ ΠΟΕ στο οικ. έτος 2012 »

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-ΣΞ3 20/07/2012

Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 246 στην ΠΕ1 στην Ν. Αρτάκη

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-ΓΑ3 20/07/2012

: Περί ορισμού εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-Τ4Ο 20/07/2012

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-7ΙΕ 20/07/2012

Περί έγκρισης επιλογής τρόπου δημοπράτησης εργασίας (παροχή Υπηρεσίας) της εργασίας : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-ΟΑΓ 20/07/2012

Περί του 3ου ΑΠΕ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΔΑ: Β41ΘΩΗΑ-Ζ51 20/07/2012

«Περί επανακατανομής χρηματοδότησης «Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ» στο οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-Β10 19/07/2012

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-ΜΑΣ 19/07/2012

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-Ρ4Τ 19/07/2012

: Περί έγκρισης της υπ. αρ. 54/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ περί καταβολής εξόδων παράστασης μελών διοικητικού συμβουλίου ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-Χ7Τ 19/07/2012

: Περί έγκρισης ιχθυοπαραγωγής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-ΔΧΥ 19/07/2012

Περί έγκρισης αλλαγής ονόματος υπόχρεου αποπληρωμής προστίμων ανέγερσης & διατήρησης

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-3ΕΡ 19/07/2012

Περί έγκρισης μετακίνησης περιπτέρου

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-ΦΟΝ 19/07/2012

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΑ-ΦΥΜ 19/07/2012

Περί έγκρισης της υπ.αρ. 52/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ 2012

ΑΔΑ: Β41ΓΩΗΑ-Α1Ω 17/07/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP