Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 98/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την παραχώρηση χρήσης ακινήτου Δημοτικού κατ/τος στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΗΙ5 13/10/2011

Περί έγκρισης στατικής μελέτης Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Περιοχής ΑΣΤΕΡΙΑ

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΓΣΚ 13/10/2011

Περί διακοπής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» Δ. Ε. Ανθηδόνας

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-12Ι 13/10/2011

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΦΓ 13/10/2011

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΙΒ2 13/10/2011

Περί έγκρισης στατικής μελέτης αναπαλαιωθέντος ακινήτου Δ.Δ. Βασιλικού.

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΞΧΛ 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αυλίδας (πρώην Δήμου Αυλίδας) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΓΠ 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Αρτάκης (πρώην Δήμου Ν. Αρτάκης) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-Α87 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Λαμψάκου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΡΙ3 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αφρατίου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΛΨ6 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΒΑΙ 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Φύλλων (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΩΔ6 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Βασιλικού (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-1ΧΜ 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Στ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΟΙΚ 13/10/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-2ΘΧ 13/10/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP