Αποφάσεις

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΦΙ2 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΦΙ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης »

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΞΥΠ 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΞΥΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Ε.) έτους 2012»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΔΙΜ 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΔΙΜ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Λαού»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΧΘΘ 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΧΘΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Εργαστηρίου Τέχνης»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-2ΝΕ 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-2ΝΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΓΔΑ 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΓΔΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2011 του Δ.Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΨΛ6 22/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Ψ9ΩΗΑ-ΨΛ6?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ στη θέση ΤΣΟΥΚΕΣ στα Διοικητικά όρια των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων »

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-ΡΛ7 15/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΨΟΩΗΑ-ΡΛ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίμων λόγω κατεπείγουσων αναγκών»

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-5Β4 15/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΨΟΩΗΑ-5Β4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων ετών 2011-2014»

ΑΔΑ: 456ΖΩΗΑ-8ΟΞ 13/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΖΩΗΑ-8ΟΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί έγκρισης λύσης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Καρύστου»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-9ΣΨ 09/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΜΩΗΑ-9ΣΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΠΚΗ 09/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΜΩΗΑ-ΠΚΗ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

« Περί έγκρισης της υπ. αρ. 38/2011 απόφασης του Διοικητικού της ΔΟΑΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού .»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΑΘΙ 09/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΜΩΗΑ-ΑΘΙ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων»

ΑΔΑ: 456ΑΩΗΑ-ΙΒΓ 07/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΑΩΗΑ-ΙΒΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 456ΑΩΗΑ-ΡΚΦ 07/12/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/456ΑΩΗΑ-ΡΚΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP