Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΩΦΓ 01/11/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45Β3ΩΗΑ-ΩΦΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί ορισμού Ορκωτών λογιστών κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ των Δημοτικών Επιχειρήσεων»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-ΘΒΓ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-ΘΒΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-8Υ2 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-8Υ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-5ΞΚ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-5ΞΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-8ΓΠ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-8ΓΠ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης και ανακατανομής ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-6ΔΕ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-6ΔΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

«Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης »

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-4ΛΑ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-4ΛΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-Ψ0Μ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-Ψ0Μ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί άδειας τομής οδοστρώματος

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-5ΚΧ 25/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΗΩΗΑ-5ΚΧ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 98/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την παραχώρηση χρήσης ακινήτου Δημοτικού κατ/τος στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΗΙ5 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΗΙ5?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης στατικής μελέτης Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Περιοχής ΑΣΤΕΡΙΑ

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΓΣΚ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΓΣΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διακοπής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» Δ. Ε. Ανθηδόνας

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-12Ι 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-12Ι?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΚΦΓ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΚΦΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΙΒ2 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΙΒ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης στατικής μελέτης αναπαλαιωθέντος ακινήτου Δ.Δ. Βασιλικού.

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΗΑ-ΞΧΛ 13/10/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΒΩΗΑ-ΞΧΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP