Αποφάσεις

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ»

ΑΔΑ: 45Π5ΩΗΑ-ΚΑΖ 04/10/2011

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού ΔΟΠΠΑΧ οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΗΑ-ΠΚΕ 28/09/2011

«Περί ορισμού Ορκωτών λογιστών κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ των Δημοτικών Επιχειρήσεων»

ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΗΑ-Ο5Θ 28/09/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΤΑΚΗ ΙΙ΄) » Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων.

ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΗΑ-ΩΒΙ 28/09/2011

Περί ορισμού εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ν. Εύβοιας

ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΗΑ-ΙΝΖ 28/09/2011

Περί καταβολής οφειλών με την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-ΞΑΤ 26/09/2011

Περί γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου επί ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Δροσιάς

ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΗΑ-ΚΙΕ 02/09/2011

«Περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της 113/2001 απόφσης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκιδέων με απορρόφηση των ΔΕΥΑ Ληλαντίων , Ανθηδώνας, Ν. Αρτάκης και επέκταση του αντικειμένου δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Χαλκίδας μέχρι τα όρια του πρώην Δήμου Αυλίδαςαπό τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα», με ανάλογη προσαρμογή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα» στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 »

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-1ΗΚ 30/08/2011

«Περί άδειας τομής οδοστρώματος»

ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΗΑ-6ΜΧ 29/08/2011

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σαλαμίνος

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-1ΚΨ 17/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-2ΡΥ 17/08/2011

Περί προμήθειας καυσίμων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΜΡΝ 17/08/2011

Περί προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΧΛ4 17/08/2011

Περί αντικατάστασης ορκωτών λογιστών

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-Μ7Ι 17/08/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΟΑ4 17/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP