Αποφάσεις

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-26Κ 09/08/2011

Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΙΑ0 09/08/2011

Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΒΥΩ 09/08/2011

«Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» »

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΝΨΧ 09/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 257/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ενημερωτική έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου οικ. Ετ. 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-393 09/08/2011

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ» Δ.Ε. Ανθηδώνος

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΘΧ7 09/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» πρώην Δήμου Ανθηδόνας

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-24Π 09/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΔΡΚ 09/08/2011

Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ».

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-570 09/08/2011

«Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ» »

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΞΙ7 09/08/2011

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΥΞΓ 09/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΩΤΖ 09/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΚΒ8 09/08/2011

Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Η/Μ μελέτη αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων περιοχής Αστέρια»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΙΙΑ 09/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-Γ93 09/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP