Αποφάσεις

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-ΦΤ2 07/11/2011

Περί έγκρισης μελέτης του έργου Ανάπλαση Λόφου Δ.Δ. Παραλίας του Δήμου Αυλίδας

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-1ΛΟ 07/11/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/24-10-2011 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011»

ΑΔΑ: 45ΒΣΩΗΑ-Α7Ρ 04/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΗΑ-1ΒΝ 02/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΗΑ-2Μ9 02/11/2011

«Περί γνωμοδότησης παραχώρησης αιγιαλού , θαλασσίου χώρου πυθμένα προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ»

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΕΨΨ 01/11/2011

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ «»ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΡΞΡ 01/11/2011

Περί έγκρισης περιβαλλοντικής μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΔΙΒ 01/11/2011

Περί έγκρισης περιβαλλοντικής μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-0ΙΖ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης και Νεολαίας Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Ε7Κ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης και Νεολαίας Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΡΓΠ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-6ΥΤ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Σταδίου Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΒΗΤ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-58Κ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χαλκίδας οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-349 01/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP