Αποφάσεις

Περί παραλαβής έργων 2010 με αυτεπιστασία

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-9Μ1 17/08/2011

Περί προμήθειας υλικών ασφαλτόστρωσης με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΣΤΜ 17/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΦΟΜ 12/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-86Θ 12/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΨΤΨ 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τελών και Δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-1Ο8 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.ετ. 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-03Ε 12/08/2011

Περί έγκρισης του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΒΚΒ 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/11 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΥΚ9 12/08/2011

Περί αποδοχής παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους του Προεδρείου.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΜΚ9 12/08/2011

Περί έγκρισης του «Κανονισμού Καθαριότητας » του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-39Σ 12/08/2011

«Περί έγκρισης του «Κανονισμού Λαϊκών Αγορών» του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΩΥ9 12/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων- OEK για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Χαλκίδα ΙΙ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΚΥΡ 09/08/2011

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : « Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας ,Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-ΔΤΓ 09/08/2011

Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων- ΔΕΥΑΧ για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Χαλκίδα ΙΙ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΗΑ-3ΩΙ 09/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP