Αποφάσεις

Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Μελέτη αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων περιοχής Αστέρια»

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΑ-61Ρ 01/08/2011

Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στις Τοπικές κοινότητες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προέγκριση)

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΑ-1ΜΝ 01/08/2011

«Περί έγκρισης μελέτης του έργου : «ΜΠΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» »

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΗΑ-Μ0Ψ 13/07/2011

«Περί έγκρισης μελέτης του έργου : «Ακτομηχανική μελέτη ΔΔ Παραλίας» »

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΗΑ-ΘΛΦ 13/07/2011

Περί Εκμίσθωσης του ανθοπωλείου στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΗΑ-Β3Η 13/07/2011

«Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στις Τοπικές κοινότητες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προέγκριση)»

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΗΑ-Ξ2Λ 13/07/2011

Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 106/2011 ΑΔΣ κατά το διατακτικό μέρος αυτής με αναπροσαρμογή του ποσού χρηματοδότησης

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗΑ-Α17 05/07/2011

Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 105/2011 ΑΔΣ κατά το διατακτικό μέρος αυτής με αναπροσαρμογή του ποσού χρηματοδότησης

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΗΑ-ΤΕΧ 05/07/2011

«Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρύστου για την υλοποίηση του έργου: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός δικτύων και δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Μαρμαρίου»»

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΗΑ-Χ 21/06/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΗΑ-Ρ 21/06/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 16/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για την επόμενη τριετία»

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΗΑ-Λ 07/06/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΗΑ-Ε6 27/05/2011

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΗΑ-2Δ 27/05/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 111/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ενημερωτική έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Α’ τριμήνου οικ. Ετ. 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΗΑ-Μ4 27/05/2011

Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας οικ. Ετ. 2010 Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΗΑ-Ε 27/05/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP