Αποφάσεις

«Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης».

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΗΑ-ΚΡ9 02/10/2012

«Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράξης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-2ΤΒ 01/10/2012

«Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράξης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-Θ2Κ 01/10/2012

«Περί ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης τμημάτων συνοικίας ‘Ζ’ Χαλκίδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-ΦΙΣ 01/10/2012

«Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράξης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-ΧΑΠ 01/10/2012

«Περί εκδίκασης υποβληθέντων ενστάσεων στον διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (Ο.Τ.439Β)»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-2ΘΓ 01/10/2012

«Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράξης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-5Ι9 01/10/2012

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-3ΥΞ 01/10/2012

Περί γνωμοδότησης για την εκπόνηση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) – πρώην – Δήμου Νέας Αρτάκης Ν. Ευβοίας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-2Χ5 01/10/2012

: Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-Κ00 01/10/2012

«Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης του έργου (Πράξης) με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ’ στην πρόσκληση με κωδικό 18 της (ΕΔΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-ΒΥ6 01/10/2012

: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘Διαμόρφωση οδοστρώματος μπροστά στο δημοτικό σχολείο Λουκισίων’ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-2ΤΚ 01/10/2012

«Περί εκδίκασης ένστασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ »

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-ΦΕΞ 01/10/2012

Περί ανάδειξης αναδόχου της Εργασίας (παροχής Υπηρεσίας) με τίτλο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ’»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-ΒΘ1 01/10/2012

«Περί έγκρισης 5ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΑ-54Φ 01/10/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP