Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΛΘΣ 21/08/2012

: Περί έγκρισης ισολογισμού Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. 31/12/2011

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΔΚ3 21/08/2012

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-Ξ2Ι 21/08/2012

: Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ν. Λαμψάκου»

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΩΟΜ 21/08/2012

Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-6ΘΤ 21/08/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 101/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μονοδρόμηση οδού

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΚΒΩ 21/08/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 104/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτηση περιπτέρου

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΗΝΟ 21/08/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 268/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. ετ. 2012 του Δήμου

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-Ρ4Γ 21/08/2012

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» της Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΔΥ6 21/08/2012

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΗΑ-ΡΡ3 21/08/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β4ΓΚΩΗΑ-6ΛΣ 14/08/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 135/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά κυκλοφοριακή πρόταση»

ΑΔΑ: Β4ΓΚΩΗΑ-7ΗΓ 14/08/2012

«Περί επανακατανομής χρηματοδότησης «Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ» στο οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: Β4Γ7ΩΗΑ-ΠΜΚ 06/08/2012

«Περί ορισμού ορκωτών εκκαθαριστών λογιστών στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΑΚΗΣ και στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ».

ΑΔΑ: Β4Γ7ΩΗΑ-ΜΦΛ 06/08/2012

Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

ΑΔΑ: Β4Γ7ΩΗΑ-ΤΕ6 06/08/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP