Αποφάσεις

«Περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της 113/2001 απόφσης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκιδέων με απορρόφηση των ΔΕΥΑ Ληλαντίων , Ανθηδώνας, Ν. Αρτάκης και επέκταση του αντικειμένου δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Χαλκίδας μέχρι τα όρια του πρώην Δήμου Αυλίδαςαπό τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα», με ανάλογη προσαρμογή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα» στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 »

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-1ΗΚ 30/08/2011

«Περί άδειας τομής οδοστρώματος»

ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΗΑ-6ΜΧ 29/08/2011

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σαλαμίνος

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-1ΚΨ 17/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-2ΡΥ 17/08/2011

Περί προμήθειας καυσίμων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΜΡΝ 17/08/2011

Περί προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΧΛ4 17/08/2011

Περί αντικατάστασης ορκωτών λογιστών

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-Μ7Ι 17/08/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΟΑ4 17/08/2011

Περί παραλαβής έργων 2010 με αυτεπιστασία

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-9Μ1 17/08/2011

Περί προμήθειας υλικών ασφαλτόστρωσης με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΣΤΜ 17/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΦΟΜ 12/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-86Θ 12/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΨΤΨ 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τελών και Δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-1Ο8 12/08/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.ετ. 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-03Ε 12/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP