Αποφάσεις

: «Περί ορισμού μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-Ι9Σ 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/12 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά καταβολή εξόδων παράστασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-ΕΥΒ 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/12 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά καταβολή εξόδων παράστασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-ΡΞΥ 10/10/2012

: Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ’ Δ.Ε. Ν. Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-2Γ2 10/10/2012

: «Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-8ΦΓ 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 151/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ) »

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-24Ο 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 157/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ)»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-951 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 153/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων της εταιρείας RECYCOM»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-54Ν 10/10/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την συμπλήρωση κωδικών δραστηριοτήτων της εταιρείας»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-5ΗΛ 10/10/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 20/2012 απόφασης της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από τη ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ»

ΑΔΑ: Β437ΩΗΑ-Γ0Κ 10/10/2012

: Περί έγκρισης σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρέχουσων οφειλών του δήμου Χαλκιδέων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και σύμβαση υδροδότησης

ΑΔΑ: Β434ΩΗΑ-ΣΙΡ 08/10/2012

: Περί έγκρισης σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρέχουσων οφειλών του δήμου Χαλκιδέων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και σύμβαση υδροδότησης

ΑΔΑ: Β434ΩΗΑ-ΞΘΧ 08/10/2012

: Περί έγκρισης σύμβασης υδροληψίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Δήμου Χαλκιδέων για την υδροδότηση του Δήμου με δύο παροχές αδιύλιστου νερού

ΑΔΑ: Β434ΩΗΑ-6ΚΗ 08/10/2012

Περί έγκρισης Ταμιακού απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικον. έτους 2011»

ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΗΑ-Θ99 04/10/2012

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2011»

ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΗΑ-7Η1 04/10/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP