Αποφάσεις

Περί ορισμό μελών διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ- (ΕΣΔΑΔΚΕ)»

ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΗΑ-ΘΞ0 29/03/2012

«Περί έγκρισης αδειών συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές και Κυριακάτική Αγορά»

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-1ΙΘ 28/03/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΔΓ2 28/03/2012

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανικής παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της εταιρείας ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση ΣΧΙΝΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ στα Διοικητικά όρια ΔΚ Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΝΟ0 28/03/2012

Περί διάλυσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΔΕΥΑΧ»

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-Ω5Ξ 28/03/2012

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μετεγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης & εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – μορφοποίησης χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαμαρινών, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. από το Δήμο Ασπροπύργου στη θέση ΠΕΛΚΟ ή ΒΑΘΥ

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΗΑ-ΒΡ8 28/03/2012

«Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με θέμα : « Συντήρηση και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο του Οθωμανικού Τέμενους Εμίρ Ζαδέ Χαλκίδας, και οργάνωση έκθεσης χαρακτικών συλλογής Ιωάννη Καρακώστα» »

ΑΔΑ: Β44ΧΩΗΑ-ΑΟΣ 23/03/2012

Περί έγκρισης του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β445ΩΗΑ-Θ6Η 20/03/2012

Περί έγκρισης καθορισμού προστίμων και τελών του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β445ΩΗΑ-Ν67 20/03/2012

Περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδεών

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΘΓΦ 19/03/2012

Περί έγκρισης καθορισμού προστίμων και τελών του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδεών

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-Τ0Γ 19/03/2012

«Περί χορήγησης άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΤΧ1 19/03/2012

Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΕΞΔ 19/03/2012

Περί ορισμό μελών διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ- (ΕΣΔΑΔΚΕ)»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΑΕΤ 19/03/2012

Περί έγκρισης μετακίνησης περιπτέρου»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-3ΘΛ 19/03/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP