Αποφάσεις

H125/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4846

ΑΔΑ: 65ΟΚΩΗΑ-ΩΚ2 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΟΚΩΗΑ-ΩΚ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 124/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4845

ΑΔΑ: ΩΚΦ6ΩΗΑ-ΔΥ1 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΦ6ΩΗΑ-ΔΥ1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 123/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4844

ΑΔΑ: 62ΔΧΩΗΑ-0ΓΤ 23/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΔΧΩΗΑ-0ΓΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 143/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, Προμήθειας εξοπλισμού προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 226.628,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 915ΛΩΗΑ-ΑΕ0 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/915ΛΩΗΑ-ΑΕ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 129/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: της Πράξης

ΑΔΑ: ΩΕΟ9ΩΗΑ-Ω3Ρ 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΟ9ΩΗΑ-Ω3Ρ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 130/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

ΑΔΑ: ΩΦΘ3ΩΗΑ-ΜΔΖ 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΘ3ΩΗΑ-ΜΔΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 122/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:

ΑΔΑ: ΨΛ5ΛΩΗΑ-Ν4Δ 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ5ΛΩΗΑ-Ν4Δ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

H 121/219 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: της Πράξης

ΑΔΑ: ΩΒΛΚΩΗΑ-ΞΟΛ 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΛΚΩΗΑ-ΞΟΛ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 120/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 6ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΖ9ΣΩΗΑ-ΧΤ0 22/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ9ΣΩΗΑ-ΧΤ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 119/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΩΝΣΞΩΗΑ-Ξ6Ω 16/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΣΞΩΗΑ-Ξ6Ω?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 118/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΩΠΕΔΩΗΑ-9ΝΔ 16/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΕΔΩΗΑ-9ΝΔ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 110/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για πληρωμή δαπάνης μετατόπισης στύλου στήριξης του δικτύου Ο.Τ.Ε. στη Ν. Αρτάκη».

ΑΔΑ: ΩΞΒ8ΩΗΑ-2ΙΥ 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΒ8ΩΗΑ-2ΙΥ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 116/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4843».

ΑΔΑ: Ω3ΨΧΩΗΑ-241 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΨΧΩΗΑ-241?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: ».

ΑΔΑ: Ψ9ΚΡΩΗΑ-720 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΚΡΩΗΑ-720?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Η 114/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: Ω643ΩΗΑ-ΜΑΓ 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω643ΩΗΑ-ΜΑΓ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP