Αποφάσεις

H 617/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.356/2018

ΑΔΑ: 6240ΩΗΑ-0ΓΡ 28/11/2018

Η 611/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.353/2018

ΑΔΑ: 61ΙΑΩΗΑ-ΧΧΤ 28/11/2018

Η 610/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.221/2018

ΑΔΑ: ΩΕ0ΦΩΗΑ-Η7Ν 28/11/2018

Η 609/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.220/2018

ΑΔΑ: 6Β09ΩΗΑ-2ΓΑ 28/11/2018

Η 608/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου– Οκτωβρίου 2018

ΑΔΑ: 6ΤΣ9ΩΗΑ-Χ8Λ 28/11/2018

Η 607/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου

ΑΔΑ: ΨΨΔ3ΩΗΑ-Ζ1Μ 22/11/2018

Η 599/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: ΩΓΕΔΩΗΑ-ΙΦΘ 22/11/2018

Η 606/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 1.625/2018 & 2.525

ΑΔΑ: 6ΛΣΟΩΗΑ-7Υ8 21/11/2018

Η 598/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές – Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 79.856,00 ευρώ με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: 6ΣΤΩΩΗΑ-Ι98 21/11/2018

Η 605/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.440/2018

ΑΔΑ: 6ΣΤΟΩΗΑ-ΨΛΧ 21/11/2018

Η 604/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.112/2018

ΑΔΑ: 7ΧΟΨΩΗΑ-Λ9Π 21/11/2018

Η 603/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.067/2018

ΑΔΑ: 6ΧΚ9ΩΗΑ-ΧΗΩ 21/11/2018

H 602/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.063/2018

ΑΔΑ: 64Λ9ΩΗΑ-17Φ 21/11/2018

Η 601/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.390/2018

ΑΔΑ: 6ΠΥΗΩΗΑ-ΨΔ3 21/11/2018

Η 600/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.219/2018

ΑΔΑ: 7ΥΤΦΩΗΑ-ΟΤ8 21/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP