Αποφάσεις

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΗΑ-6 05/05/2011

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΗΑ-Ν 03/05/2011

Περι αποδοχης δωρεας-χορηγιας

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΗΑ-9 03/05/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περί καταχώρησης της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων, και ορισμού ορκωτού – λογιστού και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης

ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΗΑ-Α 02/05/2011

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτική

ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΗΑ-Υ 29/04/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 3 ( καύσιμα-ελαιολιπαντικά)

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Η 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών οργάνων για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 64.487,45 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Φ 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργων για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 241.237,41 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Α 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ασφαλτοστρώσεως για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 55.395,36 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-5 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 200.000.00 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Σ 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών υδραυλικών υλικών για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 175.797,00 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Ξ 20/04/2011

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΟ ΗΛΙΑ ΚΟΚΚΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Γ 20/04/2011

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Κ 20/04/2011

Περί διάθεσης(ψήφισης) πίστωσης για την πληρωμή των Οφειλών Π.Ο.Ε. ύψους 6.922.482,09

ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΗΑ-5 15/04/2011

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε. ΥΨΟΥΣ 6.922.482,09

ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΗΑ-Ζ 15/04/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP