Αποφάσεις

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Η ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 830.000.00 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΗΑ-1 09/05/2011

ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΟΣΟΥ 990 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΑ00/6151-07 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ.

ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΗΑ-0 06/05/2011

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΑΣΤΕΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-6239 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΗΑ-ΚΠ 05/05/2011

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΗΑ-6 05/05/2011

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΗΑ-Ν 03/05/2011

Περι αποδοχης δωρεας-χορηγιας

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΗΑ-9 03/05/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περί καταχώρησης της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων, και ορισμού ορκωτού – λογιστού και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης

ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΗΑ-Α 02/05/2011

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτική

ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΗΑ-Υ 29/04/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 3 ( καύσιμα-ελαιολιπαντικά)

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Η 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και αθλητικών οργάνων για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 64.487,45 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Φ 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργων για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 241.237,41 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Α 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ασφαλτοστρώσεως για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 55.395,36 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-5 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 200.000.00 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Σ 20/04/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών υδραυλικών υλικών για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας , προϋπολογισμού 175.797,00 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Ξ 20/04/2011

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΟ ΗΛΙΑ ΚΟΚΚΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΗΑ-Γ 20/04/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP