Αποφάσεις

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-Σ34 04/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΠΩΗΑ-Σ34?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-8ΧΑ 04/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΠΩΗΑ-8ΧΑ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-ΧΤΨ 04/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΠΩΗΑ-ΧΤΨ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-53Μ 04/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΠΩΗΑ-53Μ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά μισθώματα εδαφικών εκτάσεων & σχολικών κτιρίων

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΗΑ-Η7Υ 04/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΠΩΗΑ-Η7Υ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Χ 01/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α2ΧΩΗΑ-Χ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί Ανάθεσης Μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗ»

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Ε 01/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α2ΧΩΗΑ-Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΗΑ-Γ 01/07/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α2ΧΩΗΑ-Γ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά πρόστιμο ΙΚΑ

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-2 30/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α35ΩΗΑ-2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή των Οφειλών Π.Ο.Ε. ύψους 54.412,05

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-1 30/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α35ΩΗΑ-1?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΑ-3 30/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α35ΩΗΑ-3?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΗΑ-Ξ 29/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΑΩΗΑ-Ξ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση εδαφικής έκτασης , λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΗΑ-Ε 28/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΣΩΗΑ-Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και οργάνων έναυσης

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΗΑ-Ε 24/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΤΩΗΑ-Ε?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση – Επέκταση πρασίνου Δήμου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΗΑ-4 24/06/2011
https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α3ΤΩΗΑ-4?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP