Αποφάσεις

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-Ο60 07/11/2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-ΦΞ6 07/11/2011

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων»

ΑΔΑ: 45ΒΣΩΗΑ-ΦΡΕ 04/11/2011

Περί ενημέρωσης έκθεσης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Α0Δ 01/11/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΓΕ2 01/11/2011

Περί έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας από την δημοπράτηση των εργασιών ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-63Η 01/11/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 45ΟΥΩΗΑ-ΒΛ5 31/10/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 45ΟΥΩΗΑ-Ο4Ω 31/10/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Ο.Ε & Ε.Π.Ζ από 1/1/2011 έως 30/6/2011

ΑΔΑ: 45ΟΥΩΗΑ-ΕΕΘ 31/10/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-3Μ0 25/10/2011

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-ΤΟΣ 25/10/2011

Περί έγκρισης ένταξης πληρωμής προς ΔΕΗ

ΑΔΑ: 45Ο1ΩΗΑ-ΝΙΔ 24/10/2011

Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΑΔΑ: 45ΟΛΩΗΑ-ΠΔΦ 21/10/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.087,78 που αφορά ΙΚΑ

ΑΔΑ: 45ΟΛΩΗΑ-876 21/10/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά δικαστική δαπάνη

ΑΔΑ: 45Ο7ΩΗΑ-Τ7Ι 14/10/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP