Αποφάσεις

Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ) » και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΩΜΚ 09/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-8ΓΔ 09/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τόκους κεφαλαίου

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-3ΑΠ 09/12/2011

Περί έγκρισης ένταξης πληρωμής προς ΔΕΗ

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΝΘΨ 09/12/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-Ψ2Π 09/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΙΞ2 09/12/2011

Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια:«ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ » και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΘΙΝ 09/12/2011

Περί έγκρισης γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης επί ενστάσεως για τον διαγωνισμό που αφορά την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-7ΛΡ 09/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση προέδρου και δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από 1/7/2011 έως 30/11/2011

ΑΔΑ: 4565ΩΗΑ-ΗΑ5 08/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Ο.Ε & Ε.Π.Ζ από 1/7/2011 έως 30/11/2011

ΑΔΑ: 4565ΩΗΑ-Ν3Μ 08/12/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Ο.Ε & Ε.Π.Ζ από 1/7/2011 έως 30/11/2011

ΑΔΑ: 4565ΩΗΑ-Ν3Γ 08/12/2011

Ορθη Επαναληψη Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων

ΑΔΑ: 4565ΩΗΑ-ΞΓΛ 08/12/2011

«Ψήφιση πίστωσης για καταβολή επιχορήγησης δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ».

ΑΔΑ: 456ΣΩΗΑ-67Ρ 06/12/2011

«Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγρού στη θέση Ονοπαραγωγικός Σταθμός Βατώντα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης»

ΑΔΑ: 456ΣΩΗΑ-ΔΛΘ 06/12/2011

Περί Έγκρισης των όρων Διακήρυξης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”

ΑΔΑ: 456ΣΩΗΑ-Α47 06/12/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP