Αποφάσεις

« Περί απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011»

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-ΨΒΣ 26/09/2011

« Περί απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011»

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-7ΜΒ 26/09/2011

« Περί απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011»

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-ΝΦΖ 26/09/2011

« Περί απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011»

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-ΥΝΚ 26/09/2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΗΑ-ΖΕΤ 23/09/2011

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια – εγκατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Πάρκου Λαού και καθορισμός των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΗΑ-8ΕΨ 23/09/2011

«Περί χορήγησης πληρεξουσιότητας για την ανάθεση και εκπροσώπηση σε υποθέσεις του Δήμου Χαλκιδέων στο Δικηγόρο κο Ηλία Κόκκο»

ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΗΑ-ΨΓΦ 21/09/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.069.621,83 παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-ΟΒ6 20/09/2011

«Περί επανέγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά το διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια Επίπλων»

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-ΠΕΞ 20/09/2011

«Περί εξέτασης ενστάσεων που αφορά το διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια Επίπλων»

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-ΙΧ1 20/09/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 -ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-443 20/09/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-ΘΨΨ 20/09/2011

ΠΕΡΙ απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-5ΚΠ 20/09/2011

«ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ»

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-6ΨΜ 20/09/2011

«ΠΕΡΙ απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ»

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΑ-8ΙΙ 20/09/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP