Αποφάσεις

H 34/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διόρθωσης της αρίθμ.179/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου

ΑΔΑ: ΨΠΝΞΩΗΑ-ΞΑΧ 02/06/2020

Η 59/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αναθεώρησης χρήσεων του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας».

ΑΔΑ: 6ΞΨΖΩΗΑ-ΙΦΛ 28/05/2020

Η 35/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 6ΖΘ9ΩΗΑ-26Κ 21/05/2020

Η 96/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επέκτασης λαϊκής αγοράς Τρίτης πέραν των οδών που ορίζονται από την υπ΄ αριθμ.142/2011ΑΔΣ, επί της οδού Μαντώ Μαυρογένους από την οδό Κυμαίων έως την είσοδο του Κολυμβητηρίου, λόγω μέτρων COVID 19

ΑΔΑ: Ω205ΩΗΑ-Χ04 21/05/2020

H 45/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρων στον περιβάλλον χώρο του Παλαιού Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη

ΑΔΑ: 62Υ4ΩΗΑ-ΤΔΒ 19/05/2020

Η 46/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας

ΑΔΑ: ΨΡΞΦΩΗΑ-Ξ4Μ 18/05/2020

Η 33/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Προσωρινής παραχώρησης έξι (6) θέσεων στάθμευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΕΠΡΩΗΑ-9Ξ5 18/03/2020

Η 32/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Επικαιροποίησης ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων».

ΑΔΑ: Ψ88ΞΩΗΑ-77Σ 18/03/2020

Η 17/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 89 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 62ΓΑΩΗΑ-1ΓΝ 17/03/2020

Σε ορθή επανάληψη η 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κατασκευής, απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 6ΗΩ6ΩΗΑ-Υ75 17/03/2020

Η 9/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: Ψ2Ν5ΩΗΑ-19Λ 16/03/2020

Η 16/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που λειτουργεί στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΞΨ0ΩΗΑ-ΣΘ2 26/02/2020

Η 15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού 2020».

ΑΔΑ: Ψ3ΞΓΩΗΑ-Κ6Ω 26/02/2020

Η 7/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11, στην περιοχή Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΩΚΡΩΗΑ-ΝΩ4 30/01/2020

Η 6/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Καραΐσκάκη 50, στην περιοχή Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΒΨ7ΩΗΑ-ΥΚΔ 30/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP