Αποφάσεις

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΨΦΚ0ΩΗΑ-ΜΘ6 13/04/2022

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 9ΠΓΣΩΗΑ-2ΦΙ 12/04/2022

Επέκταση του κοιμητηρίου Αγίου Παντελεήμονος στο Βασιλικό

ΑΔΑ: ΨΚΑ7ΩΗΑ-Π2Μ 12/04/2022

Περί απομάκρυνσης περιπτέρου στη Νέα Λάμψακο

ΑΔΑ: ΨΨΛΒΩΗΑ-Ν6Θ 30/03/2022

Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης Δ.Ε. Χαλκίδας με θέμα: «Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στη συνοικία Ζ΄ Αγία Ελεούσα Χαλκίδας»

ΑΔΑ: Ψ5Κ4ΩΗΑ-Δ5Τ 28/03/2022

Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: ΨΨΣ3ΩΗΑ-ΠΘΩ 18/03/2022

Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 137/2021 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και έγκρισης εκ νέου

ΑΔΑ: ΨΡ4ΝΩΗΑ-ΖΘΖ 18/03/2022

Περί παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου ύστερα από πρόταση του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) «Πάνος Μυλωνάς» για την κατασκευή μιας υποδειγματικής διάβασης πεζών με σύγχρονες προδιαγραφές καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης

ΑΔΑ: ΨΕΦΨΩΗΑ-8ΘΟ 18/03/2022

Περί κοπής ουασιγκτόνιας στο Γυμνάσιο Κανήθου

ΑΔΑ: ΨΗ9ΡΩΗΑ-0ΛΛ 16/03/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΤΗΛΩΗΑ-ΘΘΗ 16/03/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΞ62ΩΗΑ-ΜΧ6 16/03/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΑΓΩΗΑ-ΕΝΕ 16/03/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΓ2ΓΩΗΑ-4ΟΨ 16/03/2022

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΑΔΑ: 67ΘΨΩΗΑ-ΑΨΨ 16/03/2022

Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Νέα Υποδομή Χαλκίδα – Α/Κ Κονίστρες- Φ.Π. Στομίου

ΑΔΑ: ΨΑΦΩΩΗΑ-ΓΛ3 16/03/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP