Αποφάσεις

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΔΑ: 6ΘΧΦΩΗΑ-ΗΕΙ 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΔΑ: ΨΨΘΡΩΗΑ-5Ω5 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΑΔΑ: 6ΦΔ0ΩΗΑ-Ι3Ε 20/07/2023

Περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης οχημάτων (από αναβολή)

ΑΔΑ: ΨΤΠΥΩΗΑ-ΠΡΖ 12/07/2023

Περί παραχώρησης θέσεων φορτοεκφόρτωσης (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΡΓΠΩΗΑ-31Χ 12/07/2023

Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: ΨΡΩΒΩΗΑ-7Ε1 12/07/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΔΞΞΩΗΑ-3Λ1 07/07/2023

Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΠΩΕΩΗΑ-ΗΒΚ 06/07/2023

Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6Α9ΕΩΗΑ-ΣΧΛ 06/07/2023

Περί διενέργειας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης στο Πάρκο Λαού στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 96ΜΧΩΗΑ-Α4Η 29/06/2023

Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης επί της Λεωφόρου Βουδούρη στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: 9ΩΥΗΩΗΑ-ΔΞΟ 29/06/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΚΕΔΩΗΑ-ΧΕ4 14/06/2023

Περί επέκτασης χαλύβδινου δικτύου (19BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), στις πόλεις της Χαλκίδας και της Θήβας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (από αναβολή)

ΑΔΑ: 9ΖΟ3ΩΗΑ-3Σ1 14/06/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή δύο (2) πεύκων στην οδό Γρεβενών στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ψ127ΩΗΑ-ΕΟΣ 14/06/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΨΣΙΦΩΗΑ-Ζ39 14/06/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP