Αποφάσεις

Η με αριθμ. 215/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες αποκατάστασης τμήματος οδού Φαρμακίδου στο ύψος της οδού Κριεζώτου».

ΑΔΑ: 9Η6ΟΩΗΑ-ΤΥ0 23/08/2023

Περί έγκρισης άδειας κοπής δένδρων στη συμβολή της οδού Κρήτης με ανώνυμη οδό, στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 69Μ3ΩΗΑ-Ζ39 18/08/2023

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.)» στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

ΑΔΑ: 6ΞΨ4ΩΗΑ-ΗΟΩ 11/08/2023

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 64ΕΖΩΗΑ-2Ρ2 11/08/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΔΑ: 6ΝΙΡΩΗΑ-ΧΦ6 11/08/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.(από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΩΨΣΩΗΑ-Ρ6Ψ 11/08/2023

Περί έγκρισης νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χαλκιδέων (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6580ΩΗΑ-ΥΦΦ 11/08/2023

Περί επανεξέτασης παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΞΔ2ΩΗΑ-ΓΦΡ 11/08/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 66ΙΨΩΗΑ-5ΘΘ 31/07/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: 6ΔΚΡΩΗΑ-Ψ71 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΔΑ: 6ΩΜΦΩΗΑ-ΒΕΦ 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΑΔΑ: 9ΨΓ8ΩΗΑ-ΦΧΦ 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΔΑ: 6ΘΧΦΩΗΑ-ΗΕΙ 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΔΑ: ΨΨΘΡΩΗΑ-5Ω5 20/07/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς ΕΕΛ» της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΑΔΑ: 6ΦΔ0ΩΗΑ-Ι3Ε 20/07/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP