Αποφάσεις

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 94 στο Βασιλικό Χαλκίδας (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΛΘΟΩΗΑ-3ΔΚ 14/06/2023

Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 119 στο Βασιλικό Χαλκίδας (από αναβολή)

ΑΔΑ: 9Κ0ΔΩΗΑ-ΖΧ4 14/06/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΨΨ2ΩΗΑ-Ψ2Β 26/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: 9ΜΝΔΩΗΑ-ΜΘΖ 26/05/2023

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: 9Μ04ΩΗΑ-1Ο8 26/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: ΨΤΩΨΩΗΑ-ΔΙΓ 26/05/2023

Περί γνωμοδότησης έγκρισης διαμόρφωσης κλάδου εξόδου οχημάτων προς την οδό Αρεθούσης

ΑΔΑ: ΨΟΡΑΩΗΑ-4Ξ9 11/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΔΑ: Ρ3ΒΙΩΗΑ-ΒΤΝ 09/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: Ψ36ΙΩΗΑ-7Γ0 03/04/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΠΧ4ΩΗΑ-Ρ9Ξ 03/04/2023

Περί κοπής τριών (3) ατόμων λεύκης στην οδό Σικελιανού στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 9ΗΑΠΩΗΑ-9Μ4 03/04/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου καθώς και ασφαλτόστρωσης της οδού Νεοφύτου, Κώτσου και Βύρωνος κ.α. στην πόλη της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Φ1ΗΩΗΑ-ΣΘ7 24/03/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΨΖΛΩΗΑ-8ΥΧ 02/03/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΔΑ: ΩΝΧΖΩΗΑ-Μ0Ξ 15/02/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (από αναβολή)

ΑΔΑ: ΨΔΨ4ΩΗΑ-6ΩΩ 15/02/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP