Αποφάσεις

Η 143/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής δύο δέντρων επί της οδού Ζωής 19, στη Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΕΙ1ΩΗΑ-ΕΙΟ 23/09/2019

Η 142/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου επί της οδού Θράκης 18, στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΦΡΤΩΗΑ-7Ψ9 23/09/2019

Η 141/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: ΩΨΑ1ΩΗΑ-5ΣΡ 23/09/2019

Η 127/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μεταφοράς διάβασης πεζών επί της οδού Λυκόφρονος στην πόλη της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΟ4ΟΩΗΑ-2Ω0 05/07/2019

Η 113/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2019».

ΑΔΑ: 6ΕΕΞΩΗΑ-ΔΥ1 27/06/2019

Σε ορθή επανάληψη η 104/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ».

ΑΔΑ: ΨΓΧ9ΩΗΑ-ΡΕΙ 21/06/2019

Η 103/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 490 & 490Α στη συνοικία Ε Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακίνητου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 242/2013 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: ΩΛΙΝΩΗΑ-Ε99 20/06/2019

Η 102/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό Βαλοπούλας – Μπουρνώντα στην περιοχή της Δροσιάς».

ΑΔΑ: 7ΜΟΘΩΗΑ-ΣΗΑ 20/06/2019

Η 101/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης των παρακείμενων οδών του Πάρκου Ελευθερίας για χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών».

ΑΔΑ: 6ΝΕ8ΩΗΑ-4Δ9 20/06/2019

Η 98/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: ΩΖΧΦΩΗΑ-4Θ3 13/06/2019

Η 87/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ».

ΑΔΑ: Ω25ΗΩΗΑ-ΕΣΥ 09/05/2019

Η 85/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου επί της οδού Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΟ31ΩΗΑ-ΡΝ9 09/05/2019

Η 65/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και πλατειών της πόλεως της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΨΥΗΩΗΑ-ΙΚ3 18/04/2019

Η 72/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πλυντήριο αυτοκινήτων».

ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩΗΑ-Ζ6Ζ 18/04/2019

Η 66/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: 6ΧΤ7ΩΗΑ-ΟΦΗ 18/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP