Αποφάσεις

Η 219/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω3ΕΒΩΗΑ-4ΣΣ 15/01/2020

Η 218/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΗ0ΩΗΑ-Η75 15/01/2020

Η 215/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στον πεζόδρομο μπροστά από το δημοτικό σχολείο Φύλλων της Δ.Ε. Δροσιάς

ΑΔΑ: 6ΘΤ8ΩΗΑ-2ΘΨ 14/01/2020

Η 214/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 73 & 74 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω1ΗΗΩΗΑ-ΕΦΩ 14/01/2020

Η 222/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: 6ΩΛΧΩΗΑ-ΛΣΛ 09/01/2020

Η 232/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετατόπισης περιπτέρου στα πλαίσια των εργασιών πλήρους ανακατασκευής και ανάπλασης του χώρου που στεγάζεται η παλαιά Δημοτική αγορά στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΠΘΞΩΗΑ-Ψ6Ζ 09/01/2020

Η 225/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: 6Θ16ΩΗΑ-ΣΓΓ 09/01/2020

Η 224/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: ΩΗΠΔΩΗΑ-ΛΒΟ 09/01/2020

Η 223/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: ΩΞΛ7ΩΗΑ-Ν3Ρ 09/01/2020

Η 205/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: Ψ7ΝΩΩΗΑ-8Τ1 10/12/2019

Η 201/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω5ΦΞΩΗΑ-40Α 28/11/2019

Η 200/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης επί της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου

ΑΔΑ: ΩΔΨΦΩΗΑ-ΖΟΓ 28/11/2019

Η 198/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΒΒΟΩΗΑ-ΙΣΔ 28/11/2019

Η 197/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΔΑ: 670ΛΩΗΑ-4ΔΚ 28/11/2019

Η 202/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΒΟΡΩΗΑ-ΟΗ3 28/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP