Αποφάσεις

Περί έγκρισης λήψης απόφασης μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της Κοινότητας Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: ΨΦ2ΩΩΗΑ-5Β0 09/07/2021

Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης της προβλεπόμενης ρυθμιστικής σήμανσης επ’ αυτού στην είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το κτίριο καταστημάτων με υπόγειο και υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων επί των εφαπτόμενων έμπροσθεν αυτής οδών Σαλαμίνος και Κρήτης (πρώην Δήλου) στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΗΚ3ΩΗΑ-8ΩΨ 09/07/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα στην οδό Μιλτιάδου 10 στο Βασιλικό

ΑΔΑ: 622ΞΩΗΑ-ΨΦ1 09/07/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Λέλας Καραγιάννη 2 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΑΓΡΩΗΑ-ΘΕΧ 09/07/2021

Περί κατάργησης ειδικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων AMEA επί της οδού Χατζοπούλου και κατάργησης θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε όλο το μήκος της οδού Ηρ. Γαζέπη στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΔΡΦΩΗΑ-ΓΤΒ 09/07/2021

Η υπ’αριθμ. 95/2021 απόφαση ΕΠΖ με θέμα:«Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Σαββάτου»

ΑΔΑ: Ω3ΜΥΩΗΑ-Ω9Ζ 09/06/2021

Η υπ΄αριθμ. 94/2021 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα:«Γνωμοδότηση για τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης για το έτος 2021»

ΑΔΑ: 6901ΩΗΑ-ΦΝΛ 09/06/2021

Η υπ’αριθμ 84/2021 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν.Αρτάκης»

ΑΔΑ: 65ΘΕΩΗΑ-ΡΤΘ 09/06/2021

Η υπ’ αριθμ. 74/2021 αποφ. της ΕΠΖ με θέμα:«Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου ΟΤΕ ΑΕ»

ΑΔΑ: 6ΑΛΘΩΗΑ-ΠΦΒ 09/06/2021

Η υπ’ αριθμόν 32/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Σηλυβρίας 26 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 9Σ14ΩΗΑ-27Δ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 33/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Αρεθούσης 87 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: 6Ρ0ΥΩΗΑ-ΗΟ7 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 31/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Γλαύκου 17 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: ΨΘΠΤΩΗΑ-ΕΕΜ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 30/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Νεοφύτου & Κουκούλη στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΛΩ2ΩΗΑ-Λ4Σ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 29/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Μητροπολίτου Νικολάου 24 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΕΗΣΩΗΑ-Τ4Β 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 28/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου & Κριεζώτου στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΜΙΙΩΗΑ-0ΚΓ 26/05/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP