Αποφάσεις

Περί κοπής πεύκου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΠΨΠΩΗΑ-Β9Ω 27/12/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΓΓΟΩΗΑ-ΘΤ6 08/12/2021

Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,4 ΜW της ENER-G – SHAPE-MIKE» στη θέση «Πεταλάς» του όρους Πτώον, στη Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΛΕΨΩΗΑ-ΚΕΩ 03/12/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτος φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΧΤ8ΩΗΑ-ΟΚ2 02/12/2021

Περί έγκρισης αιτήματος ομάδας έρευνας και διάσωσης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης διασωστικού οχήματος επί της οδού Βενιζέλου 1, στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: 6ΕΠΒΩΗΑ-Ν9Λ 16/11/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 65ΚΡΩΗΑ-164 04/11/2021

Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σκύρου 11 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ψ7ΥΥΩΗΑ-93Λ 03/11/2021

Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (εξ αναβολής)

ΑΔΑ: Ψ16ΚΩΗΑ-ΦΗΕ 20/10/2021

Κοπή πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη, στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΞΕΚΩΗΑ-ΒΛΒ 29/09/2021

Κοπή βραχυχιτώνων στην οδό Αγ.Ιωάννου Ρώσου στο Βασιλικό

ΑΔΑ: ΨΠΘΡΩΗΑ-ΟΑΝ 29/09/2021

Κοπή ελαιοδέντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9ΛΜΦΩΗΑ-Ζ42 29/09/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ρ7Ξ6ΩΗΑ-ΦΨΑ 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μακρυγιάννη 64 στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: ΨΜΡΥΩΗΑ-Σ3Ρ 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μιαούλη 28 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΦ27ΩΗΑ-Ο5Α 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Βάκη 4 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΞ3ΤΩΗΑ-ΙΓΞ 16/09/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP