Αποφάσεις

Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Κανήθου

ΑΔΑ: ΩΖΠΟΩΗΑ-9ΑΝ 11/02/2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25,2 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΚΟΥΤΟΥΠΑ – ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα

ΑΔΑ: 932ΦΩΗΑ-ΞΧΖ 11/02/2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,6 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα

ΑΔΑ: ΨΟΠ5ΩΗΑ-ΑΗΥ 11/02/2022

Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρώσης εντός του εγκεκριμμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 1247 στη συνοικία Η΄ (από αναβολή)

ΑΔΑ: ΨΘ2ΕΩΗΑ-ΚΑΚ 09/02/2022

Περί αποκατάστασης των πεζοδρόμων Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΞΠΞΩΗΑ-Ξ4Ε 08/02/2022

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1412, Ο.Τ. 1417 & Ο.Τ. 1418 στη συνοικία Η΄, σε συμμόρφωση προς την υπ’αριθμ.Α223/2019 δικαστική απόφαση, με ΚΑΕΚ121620522005 και κ.α. 0522005 (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΖΑΕΩΗΑ-Γ1Ε 07/02/2022

Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 6ΩΧΚΩΗΑ-ΘΝ5 02/02/2022

Περί έγκρισης ΤοΣΔΑ Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΟ6ΨΩΗΑ-ΘΔΜ 28/01/2022

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για κοινωφελή χρήση (χώρος Νηπιαγωγείου), έναντι του Ο.Τ.199 σχεδίου πόλεως Βασιλικού

ΑΔΑ: ΨΓΑ4ΩΗΑ-1ΥΠ 27/12/2021

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΝ76ΩΗΑ-ΕΞ2 27/12/2021

Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για τη διαμόρφωση πλατείας στη συνοικία Η΄της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΒΗ9ΩΗΑ-ΡΡ7 27/12/2021

Περί κοπής λεύκας στην Αυλίδα

ΑΔΑ: 68ΣΧΩΗΑ-1Θ2 27/12/2021

Περί κοπής πεύκου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΠΨΠΩΗΑ-Β9Ω 27/12/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΓΓΟΩΗΑ-ΘΤ6 08/12/2021

Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,4 ΜW της ENER-G – SHAPE-MIKE» στη θέση «Πεταλάς» του όρους Πτώον, στη Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΛΕΨΩΗΑ-ΚΕΩ 03/12/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP