Αποφάσεις

Η υπ’αριθμ 84/2021 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν.Αρτάκης»

ΑΔΑ: 65ΘΕΩΗΑ-ΡΤΘ 09/06/2021

Η υπ’ αριθμ. 74/2021 αποφ. της ΕΠΖ με θέμα:«Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου ΟΤΕ ΑΕ»

ΑΔΑ: 6ΑΛΘΩΗΑ-ΠΦΒ 09/06/2021

Η υπ’ αριθμόν 32/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Σηλυβρίας 26 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 9Σ14ΩΗΑ-27Δ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 33/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Αρεθούσης 87 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: 6Ρ0ΥΩΗΑ-ΗΟ7 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 31/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Γλαύκου 17 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: ΨΘΠΤΩΗΑ-ΕΕΜ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 30/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Νεοφύτου & Κουκούλη στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΛΩ2ΩΗΑ-Λ4Σ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 29/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Μητροπολίτου Νικολάου 24 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΕΗΣΩΗΑ-Τ4Β 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 28/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου & Κριεζώτου στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΜΙΙΩΗΑ-0ΚΓ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 27/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Χρήστου Λεμπέση 30 και Αγίας Παρασκευής 16 στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΥΦΠΩΗΑ-ΗΤ1 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 26/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Διοκλέους 5 στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΑΕ8ΩΗΑ-477 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 25/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Βάκη 7 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: ΨΠΣΤΩΗΑ-ΓΛΠ 26/05/2021

Η αριθμ.24/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί βελτίωσης συνθηκών ασφάλειας επί της οδού Ανδρούτσου στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6Ω30ΩΗΑ-5ΡΡ 21/04/2021

Η αριθμ.23/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Αμαρυνθίων στην πόλη της Χαλκίδας »

ΑΔΑ: Ψ021ΩΗΑ-ΦΙ2 21/04/2021

Η αριθμ.22/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας και ανάκληση της αριθμ. 244/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: ΩΞΙΟΩΗΑ-Σ9Ρ 21/04/2021

Η αριθμ.21/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :“Αποκατάσταση και ανάπλαση οδού έναντι αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσας (Ο.Τ 400 και 401) και ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”».

ΑΔΑ: 6ΠΚ3ΩΗΑ-Ο84 21/04/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP