Αποφάσεις

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: 9ΜΝΔΩΗΑ-ΜΘΖ 26/05/2023

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: 9Μ04ΩΗΑ-1Ο8 26/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: ΨΤΩΨΩΗΑ-ΔΙΓ 26/05/2023

Περί γνωμοδότησης έγκρισης διαμόρφωσης κλάδου εξόδου οχημάτων προς την οδό Αρεθούσης

ΑΔΑ: ΨΟΡΑΩΗΑ-4Ξ9 11/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΔΑ: Ρ3ΒΙΩΗΑ-ΒΤΝ 09/05/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: Ψ36ΙΩΗΑ-7Γ0 03/04/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΠΧ4ΩΗΑ-Ρ9Ξ 03/04/2023

Περί κοπής τριών (3) ατόμων λεύκης στην οδό Σικελιανού στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 9ΗΑΠΩΗΑ-9Μ4 03/04/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου καθώς και ασφαλτόστρωσης της οδού Νεοφύτου, Κώτσου και Βύρωνος κ.α. στην πόλη της Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Φ1ΗΩΗΑ-ΣΘ7 24/03/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΨΖΛΩΗΑ-8ΥΧ 02/03/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΔΑ: ΩΝΧΖΩΗΑ-Μ0Ξ 15/02/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (από αναβολή)

ΑΔΑ: ΨΔΨ4ΩΗΑ-6ΩΩ 15/02/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (από αναβολή)

ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΗΑ-4ΣΛ 15/02/2023

Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Κανήθου

ΑΔΑ: 6ΔΟΚΩΗΑ-3ΗΩ 15/02/2023

Περί ονοματοδοσίας οδών και καθορισμού προτεραιοτήτων στο χώρο του νέου Κοιμητηρίου στο Πέι Δοκού Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΧΒ1ΩΗΑ-ΚΓΓ 15/02/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP