Αποφάσεις

H 100/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων”

ΑΔΑ: Ω0ΗΗΩΗΑ-ΝΗ1 10/07/2014

H 96/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: 7ΑΕΓΩΗΑ-Φ1Α 10/07/2014

H 102/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ω4ΔΞΩΗΑ-43Χ 09/07/2014

Η 101/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 7Δ3ΓΩΗΑ-1ΛΛ 09/07/2014

Η 104/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή ζώνη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, περιοχή πίνακα 5”

ΑΔΑ: 7ΛΒΖΩΗΑ-ΑΣΧ 08/07/2014

Η 99/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης μαντρότοιχου Σχολής Πεζικού Χαλκίδας”

ΑΔΑ: 7Ε7ΝΩΗΑ-ΗΦΝ 04/07/2014

H 91/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΑΔΑ: 722ΞΩΗΑ-ΧΙΙ 04/07/2014

Σε ορθή επανάληψη η 66/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΧΏΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΗΑ-ΔΒΖ 24/06/2014

H 77/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής σύνδεσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου

ΑΔΑ: ΩΩ0ΡΩΗΑ-ΓΓΚ 18/06/2014

Η 78/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού αφετηρίας και χώρου στάθμευσης τροχήλατου οχήματος (τουριστικό τρενάκι)

ΑΔΑ: Ω22ΨΩΗΑ-3ΡΩ 18/06/2014

H 75/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 71Σ2ΩΗΑ-ΛΨΜ 18/06/2014

Η 76/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής σύνδεσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου

ΑΔΑ: ΒΥΠ0ΩΗΑ-2ΧΠ 18/06/2014

H 73/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΗΑ-ΤΟΔ 02/06/2014

Η 74/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί κυκλοφοριακής σύνδεσης κατοικίας

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΗΑ-ΧΝΧ 02/06/2014

Η 67/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΗΑ-ΖΚ6 02/06/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP