Αποφάσεις

Η 108/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-Δ9Ο 22/07/2013

Η 106/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-2ΟΗ 22/07/2013

Η 105/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-ΜΔ7 22/07/2013

Η 104/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-ΜΜΛ 22/07/2013

Η 96/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί οριζόντιας σήμανσης στη Λεωφόρο Γ. Παπανδρέου

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩΗΑ-ΞΡΞ 01/07/2013

Η 97/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί εκδίκαση ενστάσεων κατά της αναρτηθείσας από 1-4-2013 έως και 15-4-2013 της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη-Αναθεώρησης-Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΗΑ-7ΝΤ 18/06/2013

H 95/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 58/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ ΓΙΑ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ”

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΗΑ-2ΤΣ 18/06/2013

H 96/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί οριζόντιας σήμανσης στη Λεωφόρο Γ.Παπανδρέου”

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗΑ-ΒΒ8 17/06/2013

Η 84/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-3ΦΣ 11/06/2013

H 83/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-Ξ7Ξ 11/06/2013

Η 86/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ”

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΗΑ-617 07/06/2013

H 43/2013 απόφαση επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩΗΑ-034 03/06/2013

Η 82/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΗΑ-2ΩΩ 29/05/2013

Η 64/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΗΑ-Ι0Θ 20/05/2013

Η 46/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΑ-ΣΓ2 16/05/2013
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP