Αποφάσεις

Η 65/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΩΗΑ-ΧΞΨ 22/05/2014

H 59/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής σύνδεσης πλυντηρίου λιπαντηρίου

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΗΑ-Τ9Ψ 07/05/2014

H 57/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΗΑ-ΨΟΩ 07/05/2014

H 57/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΗΑ-ΤΑ9 07/05/2014

Η 61/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου Ιωάννη Αγγέλου και ΣΙΑ Ο.Ε.”

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΗΑ-ΧΜΦ 06/05/2014

Η 47/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΗΑ-1Η4 14/04/2014

Η 43/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βασιλικό της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων”

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΗΑ-Α6Θ 08/04/2014

Η 42/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Νέα Αρτάκη”

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΗΑ-Δ2Χ 08/04/2014

Η 37/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 34/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΕΡΙ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗΣ”

ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΗΑ-ΠΧΧ 07/04/2014

Η 33/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας στα Ο.Τ. 700,698 και 2011 και καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο Ο.Τ. 700 στην Συνοικία Ε΄.”

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΗΑ-3ΛΒ 31/03/2014

Η 33/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας στα Ο.Τ. 700,698 και 2011 και καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο Ο.Τ. 700 στην Συνοικία Ε΄.”

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΗΑ-ΝΝΛ 31/03/2014

H 34/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΗΑ-ΞΞΧ 28/03/2014

H 28/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κίνησης τροχήλατου οχήματος (τουριστικό τρενάκι)

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΑ-6Φ1 19/03/2014

Η 28/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ “ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ)”

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΑ-ΜΔΥ 19/03/2014

Η 27/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Νέα Αρτάκη, Δροσιά, Βαθέος-Παραλίας και Φάρου”

ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΗΑ-60Ψ 07/03/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP