Αποφάσεις

Η 84/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί αποχαρακτηρισμού της γης από υψηλής παραγωγικότητας σε συνήθη γεωργική γη βόρεια και ανατολικά του οικισμού Λουκίσια”

ΑΔΑ: ΩΞ0ΩΩΗΑ-ΝΗΖ 14/05/2015

Η 75/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού Αγ. Νικολάου της Ν. Αρτάκης από το ύψος της οδού Καραολή (κατάστημα “Κληματαριά”) μέχρι το ύψος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (κατάστημα “Μπαρούτη”) ”

ΑΔΑ: ΩΧΑΘΩΗΑ-0ΛΩ 14/05/2015

Η 67/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν μετά την 1η ανάρτηση της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη – Αναθεώρησης – Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Ζ Χαλκίδας » επί των διορθώσεων του ρυμοτομικού σχεδίου.

ΑΔΑ: 6ΕΠΛΩΗΑ-9ΡΛ 23/04/2015

Η 63/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΩΦΗ8ΩΗΑ-ΞΔΑ 23/04/2015

Η 70/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ” Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Κατασκευή και λειτουργία βιομηχανίας Παραγωγής και Ανασυσκευασίας λιπασμάτων, της AGK IKE, στη θέση «Βρύση ή Καραούλι» Δ.Ε. Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας”

ΑΔΑ: 679ΣΩΗΑ-Κ9Θ 11/05/2015

Η 68/2015 απόφαση Επιτροπής Ποίότητας Ζωής περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων

ΑΔΑ: Β57ΞΩΗΑ-Λ7Κ 29/04/2015

H 69/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Χαλκίδας για τη διεξαγωγή του «2ου Λαϊκού Δρόμου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 7ΔΚΟΩΗΑ-ΗΞΒ 24/04/2015

Η 60/2015 Απόφαση της Επιτροής Ποιότητας Ζωής περί ”Χρήσεων γης στην «Πολεοδομική Μελέτη–Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογή σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΩΟΘ9ΩΗΑ-7ΒΣ 02/04/2015

Η 59/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης».

ΑΔΑ: Ω44ΤΩΗΑ-ΣΕΡ 02/04/2015

Η 40/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίηση μεταξύ των Ο.Τ 2 και 3 του ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Νέας Λαμψάκου

ΑΔΑ: 6Ξ1ΧΩΗΑ-Ω1Α 13/03/2015

H 45/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγή οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”

ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΗΑ-ΨΘΒ 16/03/2015

Η 31/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων επί της οδού Κυδωνιών 22 στην περιοχή Νεάπολη Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΜΩΗΩΗΑ-Τ1Ρ 05/03/2015

Η 42/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μελέτης ”Πολεοδόμηση επέκτασης Α΄ κατοικίας Οικισμού Παραλίας Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων’

ΑΔΑ: Β5ΒΘΩΗΑ-ΚΓ3 12/03/2015

H 39/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω3Θ4ΩΗΑ-ΝΦΔ 12/03/2015

H 35/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας

ΑΔΑ: ΩΞΡ7ΩΗΑ-Ν7Ψ 12/03/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP