Αποφάσεις

Η 63/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΩΦΗ8ΩΗΑ-ΞΔΑ 23/04/2015

Η 70/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ” Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Κατασκευή και λειτουργία βιομηχανίας Παραγωγής και Ανασυσκευασίας λιπασμάτων, της AGK IKE, στη θέση «Βρύση ή Καραούλι» Δ.Ε. Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας”

ΑΔΑ: 679ΣΩΗΑ-Κ9Θ 11/05/2015

Η 68/2015 απόφαση Επιτροπής Ποίότητας Ζωής περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων

ΑΔΑ: Β57ΞΩΗΑ-Λ7Κ 29/04/2015

H 69/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Χαλκίδας για τη διεξαγωγή του «2ου Λαϊκού Δρόμου Χαλκίδας

ΑΔΑ: 7ΔΚΟΩΗΑ-ΗΞΒ 24/04/2015

Η 60/2015 Απόφαση της Επιτροής Ποιότητας Ζωής περί ”Χρήσεων γης στην «Πολεοδομική Μελέτη–Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογή σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΩΟΘ9ΩΗΑ-7ΒΣ 02/04/2015

Η 59/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης».

ΑΔΑ: Ω44ΤΩΗΑ-ΣΕΡ 02/04/2015

Η 40/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίηση μεταξύ των Ο.Τ 2 και 3 του ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Νέας Λαμψάκου

ΑΔΑ: 6Ξ1ΧΩΗΑ-Ω1Α 13/03/2015

H 45/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγή οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”

ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΗΑ-ΨΘΒ 16/03/2015

Η 31/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων επί της οδού Κυδωνιών 22 στην περιοχή Νεάπολη Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΜΩΗΩΗΑ-Τ1Ρ 05/03/2015

Η 42/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μελέτης ”Πολεοδόμηση επέκτασης Α΄ κατοικίας Οικισμού Παραλίας Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων’

ΑΔΑ: Β5ΒΘΩΗΑ-ΚΓ3 12/03/2015

H 39/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω3Θ4ΩΗΑ-ΝΦΔ 12/03/2015

H 35/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας

ΑΔΑ: ΩΞΡ7ΩΗΑ-Ν7Ψ 12/03/2015

H 34/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ” η οποία έχει εκπονηθεί από την ”ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΑ ΚΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ”, με ανάδοχο κατασκευής την ”ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ”

ΑΔΑ: 6Ρ50ΩΗΑ-19Θ 13/03/2015

Η 36/2015 απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩΗΑ-ΤΜΔ 13/03/2015

H 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνησης των λαϊκών αγορών της Πέμπτης [Κάνηθος] και του Σαββάτου [Χαλκίδα]

ΑΔΑ: 6ΥΩΦΩΗΑ-4ΝΑ 12/03/2015
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP