Αποφάσεις

Η 27/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Νέα Αρτάκη, Δροσιά, Βαθέος-Παραλίας και Φάρου”

ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΗΑ-60Ψ 07/03/2014

Η 27/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότηας Ζωής “Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Νέα Αρτάκη”

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩΗΑ-ΒΔΕ 07/03/2014

Η 21/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην περιοχή “Κάστρο-Αγία Παρασκευή Συνοικίας Β’ Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΗΑ-ΒΛΗ 04/03/2014

Η 3/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΗΑ-ΨΕΛ 21/01/2014

H 2/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκριση μελέτης

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΗΑ-ΛΥ0 21/01/2014

Η 1/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης”

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΗΑ-ΥΨΜ 21/01/2014

Η 187/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης”

ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΩΗΑ-Ρ0Ψ 10/01/2014

Η 194/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί τοποθέτησης περιπτέρου

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΑ-ΡΨ6 23/12/2013

Η 184/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΗΑ-ΤΨ0 12/12/2013

Η 184/2013 απόφαση Επιτροπης Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΗΑ-ΤΨΒ 12/12/2013

Η 174/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί κατασκευής πεζοδρομίων”

ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΩΗΑ-8Ε3 10/12/2013

Η 168/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδών

ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΗΑ-0ΥΥ 18/11/2013

Η 168/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδών

ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΗΑ-ΘΚΡ 18/11/2013

Η 165/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί σήμανσης σχολείων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΑ-ΥΘΜ 07/11/2013

Η 164/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Καλοχώρι-Παντείχι

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΑ-ΒΙ4 07/11/2013
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP