Αποφάσεις

Η 174/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί της 51/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο “Ανάπλαση και διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Ν. Αρτάκης”

ΑΔΑ: 7Α6ΜΩΗΑ-ΤΛ5 21/11/2014

H 160/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ” λάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων”

ΑΔΑ: 7ΣΟΘΩΗΑ-19Φ 12/11/2014

Η 158/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί υποβολής της 34/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

ΑΔΑ: 6ΠΒΘΩΗΑ-ΖΓ4 31/10/2014

Η 159/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί μετακίνηση περιπτέρων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: 6ΡΥΑΩΗΑ-Υ64 30/10/2014

H 156/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της 36/2014 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: Β833ΩΗΑ-ΡΣΣ 17/10/2014

Η 151/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΩΤΩ9ΩΗΑ-ΨΕΔ 10/10/2014

H 152/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΔΧΔΩΗΑ-Ζ0Τ 03/10/2014

Η 143/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων”

ΑΔΑ: 7Μ36ΩΗΑ-546 03/10/2014

Η 141/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ί έγκρισης Περίφραξης και Κυκλοφοριακές Διευθετήσεις για τις ανάγκες του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: ΩΩΞ8ΩΗΑ-ΙΨΠ 02/10/2014

Η 140/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΓΑ4ΩΗΑ-ΥΑ2 02/10/2014

Η 139/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΟΞ2ΩΗΑ-ΞΚΘ 02/10/2014

Η 133/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 7Λ1ΘΩΗΑ-7Β1 02/10/2014

Η 132/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων”

ΑΔΑ: 6ΜΦΜΩΗΑ-ΜΑ9 29/09/2014

Η 131/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί καθορισμού τακτικής ημερομηνίας συνεδριάσεων

ΑΔΑ: 6ΥΧ0ΩΗΑ-ΣΛΨ 15/09/2014

Η 130/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΔΑ: 674ΠΩΗΑ-1ΝΨ 15/09/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP