Αποφάσεις

H 189/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής απόδοσης αδιάθετων οικοπέδων

ΑΔΑ: ΩΝΘΟΩΗΑ-Φ2Ν 30/12/2014

Η 181/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί μεταφοράς ή μη λειτουργίας των λαϊκών της Κανήθου της Πέμπτης 25/12/2014 και της Πέμπτης 01/01/2015 λόγω αργιών”

ΑΔΑ: ΩΦ52ΩΗΑ-Β9Β 19/12/2014

Η 182/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διεξαγωγής της Λαϊκής της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ημέρα Τετάρτη

ΑΔΑ: 7Π5ΡΩΗΑ-2ΦΨ 18/12/2014

Η 183/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης AMEA

ΑΔΑ: ΩΙ7ΣΩΗΑ-Ρ4Β 18/12/2014

H 179/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων ως προς τον χρόνο ενταφιασμού και ανακομιδής οστών σε οκτώ (8) κοιμητήρια του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΚΕ8ΩΗΑ-5ΓΠ 18/12/2014

Η 186/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΣΜ5ΩΗΑ-ΜΜΘ 12/12/2014

Η 172/2014 αποφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης AMEA

ΑΔΑ: ΩΧΣΧΩΗΑ-ΛΕ6 11/12/2014

Η 178/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης στα Ο.Τ. 57, 58, 59 & 60 σχεδίου πόλεως Δροσιάς (Επικαιροποίηση Απόφασης)

ΑΔΑ: 7ΜΤΡΩΗΑ-ΤΞΡ 10/12/2014

Η 177/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικαιροποίηση παλαιότερων αποφάσεων (3/2012 της Δ.Κ. Νέας Αρτάκης) για την σηματοδότηση των Δημοτικών Σχολείων 1ου, 2ου, 4ου και συμπληρωματική πρόταση για σηματοδότηση Νηπιαγωγείων, 3ου Δημοτικού , Γυμνασίου, Λυκείου”

ΑΔΑ: ΩΕ8ΖΩΗΑ-Δ4Ρ 10/12/2014

Η 169/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ EΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: 7Η8ΥΩΗΑ-ΔΩΝ 10/12/2014

Η 170/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ EΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: 7ΞΓΣΩΗΑ-6ΤΟ 10/12/2014

Η 171/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΘΟ7ΩΗΑ-ΔΔ7 10/12/2014

Η 175/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αγίου Ιωάννου (τμήμα Εθνικής οδού Χαλκίδας-Λεπούρων) για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βασιλικού”

ΑΔΑ: ΩΚ9ΧΩΗΑ-ΒΦΘ 03/12/2014

H 176/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της 53/2014 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης με θέμα “Περί μετατόπισης περιπτέρου

ΑΔΑ: ΩΧΘΖΩΗΑ-Δ13 02/12/2014

H 173/0214 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 548/2010 απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 100, Συνοικία «Γ» Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω575ΩΗΑ-81Μ 21/11/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP