Αποφάσεις

Η 175/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αγίου Ιωάννου (τμήμα Εθνικής οδού Χαλκίδας-Λεπούρων) για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βασιλικού”

ΑΔΑ: ΩΚ9ΧΩΗΑ-ΒΦΘ 03/12/2014

H 176/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της 53/2014 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης με θέμα “Περί μετατόπισης περιπτέρου

ΑΔΑ: ΩΧΘΖΩΗΑ-Δ13 02/12/2014

H 173/0214 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 548/2010 απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 100, Συνοικία «Γ» Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω575ΩΗΑ-81Μ 21/11/2014

Η 174/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί της 51/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο “Ανάπλαση και διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Ν. Αρτάκης”

ΑΔΑ: 7Α6ΜΩΗΑ-ΤΛ5 21/11/2014

H 160/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ” λάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων”

ΑΔΑ: 7ΣΟΘΩΗΑ-19Φ 12/11/2014

Η 158/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί υποβολής της 34/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

ΑΔΑ: 6ΠΒΘΩΗΑ-ΖΓ4 31/10/2014

Η 159/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί μετακίνηση περιπτέρων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: 6ΡΥΑΩΗΑ-Υ64 30/10/2014

H 156/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της 36/2014 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: Β833ΩΗΑ-ΡΣΣ 17/10/2014

Η 151/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων

ΑΔΑ: ΩΤΩ9ΩΗΑ-ΨΕΔ 10/10/2014

H 152/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΩΔΧΔΩΗΑ-Ζ0Τ 03/10/2014

Η 143/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων”

ΑΔΑ: 7Μ36ΩΗΑ-546 03/10/2014

Η 141/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ί έγκρισης Περίφραξης και Κυκλοφοριακές Διευθετήσεις για τις ανάγκες του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: ΩΩΞ8ΩΗΑ-ΙΨΠ 02/10/2014

Η 140/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΓΑ4ΩΗΑ-ΥΑ2 02/10/2014

Η 139/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΟΞ2ΩΗΑ-ΞΚΘ 02/10/2014

Η 133/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 7Λ1ΘΩΗΑ-7Β1 02/10/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP