Αποφάσεις

H 32/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 7Μ8ΛΩΗΑ-896 10/03/2015

Η 28/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης περιπτέρου

ΑΔΑ: ΩΟΦ4ΩΗΑ-Υ22 10/03/2015

Η 21/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κύρωσης της 2/2014 ΜΠΕ (υπαγωγή των εισφορών της ΜΠΕ στις διατάξεις του Ν. 1337/83

ΑΔΑ: 7ΦΟΒΩΗΑ-1ΙΠ 02/03/2015

Η 23/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης περιπτέρου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΗΒΖΩΗΑ-9ΜΥ 02/03/2015

Η 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνησης περιπτέρου στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ”.

ΑΔΑ: Ω8Α4ΩΗΑ-8ΙΝ 02/03/2015

Η 22/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 75ΡΜΩΗΑ-ΒΛ0 19/02/2015

Η 11/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ”περί παραχώρησης χώρου φορτοεκφόρτωσης”

ΑΔΑ: 7Φ14ΩΗΑ-726 06/02/2015

H 10/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ”περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ”

ΑΔΑ: 6ΒΘΗΩΗΑ-Λ09 06/02/2015

H 2/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου και Ελ. Βενιζέλου.

ΑΔΑ: 6ΥΜΖΩΗΑ-6ΚΛ 22/01/2015

H 1/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Κριεζώτου και Νεοφύτου».

ΑΔΑ: ΩΙΓ3ΩΗΑ-ΨΞΦ 22/01/2015

Η 8/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Χαλκίδας στο Ο.Τ. 144 σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 84/2011 απόφασης του τριμελούς πρωτοδικείου Χαλκίδος» (Ιδιοκτησία κ.κ. Καρέντζου Δέσποινας και Σιδέρη Ιωάννας) ”

ΑΔΑ: 72ΕΘΩΗΑ-ΨΙΧ 22/01/2015

Η 192/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί απότμησης πεζοδρομίου και έγκρισης ρυθμιστικής σήμανσης».

ΑΔΑ: ΩΡΥΨΩΗΑ-ΝΓΔ 31/12/2014

Η 191/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΦΡΩΝΟΣ».

ΑΔΑ: ΒΤΒ0ΩΗΑ-9ΦΚ 31/12/2014

Η 190/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικαιροποίησης της υπ’ αρ. 158/2014 Απόφασης της Επιτροπής ως προς την νέα θέση μεταφοράς του αναπηρικού περιπτέρου του Ευάγγελου Λυσαίου ».

ΑΔΑ: 6Κ3ΜΩΗΑ-ΔΩΖ 30/12/2014

Η 188/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω05ΝΩΗΑ-ΔΜΔ 30/12/2014
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP