Αποφάσεις

Η 168/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδών

ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΗΑ-ΘΚΡ 18/11/2013

Η 165/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί σήμανσης σχολείων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΑ-ΥΘΜ 07/11/2013

Η 164/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Καλοχώρι-Παντείχι

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΑ-ΒΙ4 07/11/2013

Η 163/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί απαγόρευσης εισόδου οχημάτων σε πεζόδρομο

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗΑ-ΗΝ5 07/11/2013

Η 162/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-5ΑΓ 05/11/2013

Η 160/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΑ-Γ54 31/10/2013

H 160/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΑ-ΤΘΗ 31/10/2013

Η 155/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΗΑ-ΞΦΓ 21/10/2013

Η 148/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩΗΑ-ΥΥ6 21/10/2013

H 149/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩΗΑ-ΙΙΤ 17/10/2013

Η 149/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί κυκλοφορίας οδού

ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΗΑ-ΟΝ2 09/10/2013

Η 148/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΗΑ-Η0Ζ 09/10/2013

Η 147/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη

ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΗΑ-ΥΟ3 09/10/2013

H 136/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί οριζόντιας σήμανσης επί της Λ.Παπανδρέου”

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΗΑ-2ΔΖ 03/09/2013

H 137/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδών

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΗΑ-ΝΗ5 03/09/2013
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP