Αποφάσεις

Η 84/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-3ΦΣ 11/06/2013

H 83/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-Ξ7Ξ 11/06/2013

Η 86/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ”

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΗΑ-617 07/06/2013

H 43/2013 απόφαση επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩΗΑ-034 03/06/2013

Η 82/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΗΑ-2ΩΩ 29/05/2013

Η 64/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΩΗΑ-Ι0Θ 20/05/2013

Η 46/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΑ-ΣΓ2 16/05/2013

Η 53/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΑ-Γ4Γ 16/05/2013

H 52/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΑ-ΔΚ3 16/05/2013

H 46/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Περί κυκλοφορίας οχημάτων”

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΗΑ-ΞΟΛ 22/04/2013

Η 42/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗΑ-ΨΞΧ 19/04/2013

Η 44/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ¨ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ”

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗΑ-Ψ23 19/04/2013

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΗΑ-Ω4Ι 18/04/2013

H 40/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί κυκλοφορίας οχημάτων”

ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΩΗΑ-71Λ 15/04/2013

H 41/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί καθορισμού χώρων στάθμευσης ΤΑΧΙ Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων”

ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΩΗΑ-55Π 15/04/2013
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP