Αποφάσεις

H 122/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί έγκρισης δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας”

ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΗΑ-ΥΕΤ 26/08/2013

Η 126/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΗΑ-ΟΔΤ 26/08/2013

Η 125/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί καθορισμού χώρων στάθμευσης ΤΑΧΙ”

ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΗΑ-94Ζ 26/08/2013

Η 124/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Περί γνωμοδότηση επί προτάσεως σημειακής τροποποίησης της μελέτης “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων”

ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΗΑ-ΦΨΝ 26/08/2013

Η 104/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων”

ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΗΑ-ΣΝΣ 26/08/2013

H 128/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότηα Ζωής “Περί προτάσεως παραχώρησης χώρου για την διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 23 Αυγούστου-Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Φανερωμένης”

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΩΗΑ-3ΑΛ 21/08/2013

Η 91/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-ΧΦΓ 22/07/2013

Η 108/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-Δ9Ο 22/07/2013

Η 106/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-2ΟΗ 22/07/2013

Η 105/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-ΜΔ7 22/07/2013

Η 104/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΑ-ΜΜΛ 22/07/2013

Η 96/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί οριζόντιας σήμανσης στη Λεωφόρο Γ. Παπανδρέου

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩΗΑ-ΞΡΞ 01/07/2013

Η 97/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί εκδίκαση ενστάσεων κατά της αναρτηθείσας από 1-4-2013 έως και 15-4-2013 της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη-Αναθεώρησης-Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας”

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΗΑ-7ΝΤ 18/06/2013

H 95/2013 AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 58/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ ΓΙΑ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ”

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΗΑ-2ΤΣ 18/06/2013

H 96/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής “Περί οριζόντιας σήμανσης στη Λεωφόρο Γ.Παπανδρέου”

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗΑ-ΒΒ8 17/06/2013
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP