Αποφάσεις

Η υπ’ αριθμόν 30/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Νεοφύτου & Κουκούλη στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΛΩ2ΩΗΑ-Λ4Σ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 29/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Μητροπολίτου Νικολάου 24 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΕΗΣΩΗΑ-Τ4Β 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 28/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου & Κριεζώτου στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΜΙΙΩΗΑ-0ΚΓ 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 27/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στη διασταύρωση των οδών Χρήστου Λεμπέση 30 και Αγίας Παρασκευής 16 στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΥΦΠΩΗΑ-ΗΤ1 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 26/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Διοκλέους 5 στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6ΑΕ8ΩΗΑ-477 26/05/2021

Η υπ’ αριθμόν 25/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Βάκη 7 στη Χαλκίδα »

ΑΔΑ: ΨΠΣΤΩΗΑ-ΓΛΠ 26/05/2021

Η αριθμ.24/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί βελτίωσης συνθηκών ασφάλειας επί της οδού Ανδρούτσου στη Χαλκίδα»

ΑΔΑ: 6Ω30ΩΗΑ-5ΡΡ 21/04/2021

Η αριθμ.23/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Αμαρυνθίων στην πόλη της Χαλκίδας »

ΑΔΑ: Ψ021ΩΗΑ-ΦΙ2 21/04/2021

Η αριθμ.22/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας και ανάκληση της αριθμ. 244/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: ΩΞΙΟΩΗΑ-Σ9Ρ 21/04/2021

Η αριθμ.21/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :“Αποκατάσταση και ανάπλαση οδού έναντι αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσας (Ο.Τ 400 και 401) και ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”».

ΑΔΑ: 6ΠΚ3ΩΗΑ-Ο84 21/04/2021

Η αριθμ.20/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)” και ανάκληση της αρίθμ. 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝΩΗΑ-Σ87 21/04/2021

Η αριθμ.19/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: και ανάκληση της υπ’ αριθμόν 212/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: Ψ9ΙΤΩΗΑ-8Γ3 21/04/2021

Η αρίθμ.39/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: 6ΟΤ3ΩΗΑ-ΦΝ9 21/04/2021

Απόφαση Επιτροπής Επιτροπής Ζωής αρ. 42/201 (Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Χαλκιδέων – Β΄Φάση – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευβοίας)

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΑ-9ΒΥ 15/04/2021

Η αριθμ.17/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 2 στην Κοινότητα Βασιλικού».

ΑΔΑ: ΩΥ0ΟΩΗΑ-ΤΔΓ 19/03/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP