Αποφάσεις

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 183) στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 6Κ5ΕΩΗΑ-ΖΝ9 02/09/2021

Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΩ8ΜΩΗΑ-ΝΚΣ 06/08/2021

Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ. 318 του Σχεδίου Πόλης Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΛ31ΩΗΑ-ΦΝ9 27/07/2021

Περί έγκρισης μελέτης οριοθέτησης «Ρέματος Κωστάκη» όπως αυτή υποβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το υπ’αριθμ. 13107/28-06-2021 έγγραφο αυτής

ΑΔΑ: 65ΝΗΩΗΑ-5ΣΩ 27/07/2021

Περί αξονικής διαγράμμισης κατά μήκος του άξονα Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού στην περιοχή της Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΞ40ΩΗΑ-Τ1Ρ 23/07/2021

Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτικών υπολειμμάτων ισχύος 0,999MW της “RECYCLE ENERGY ΙΚΕ” στη θέση “Βράχο Θανασάκη” στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας

ΑΔΑ: Ω1Δ2ΩΗΑ-ΟΘΖ 23/07/2021

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΛΖΦΩΗΑ-2ΗΒ 20/07/2021

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΞ37ΩΗΑ-ΦΟΥ 15/07/2021

Περί έγκρισης αιτήματος για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κ.Παλαμά 42Β στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: 9122ΩΗΑ-ΝΤ9 15/07/2021

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου VODAFONE-PANAFONE ΑΕ

ΑΔΑ: 90Ψ4ΩΗΑ-9ΚΙ 15/07/2021

Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης επί της οδού Αρεθούσης 107 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΑΡΠΩΗΑ-1ΨΩ 15/07/2021

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων στην Παραλία Αυλίδας της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΛΥΕΩΗΑ-Θ14 15/07/2021

Περί μετατόπισης περιπτέρου στην πλατεία Κανήθου στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΨΖ8ΩΗΑ-ΙΨ7 15/07/2021

Περί λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας σχετικά με τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.)

ΑΔΑ: ΩΣ57ΩΗΑ-ΩΘΝ 13/07/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Πανδώρου 3 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΖΕ0ΩΗΑ-Μ3Λ 09/07/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP