Αποφάσεις

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΑ-0ΓΤ 29/09/2022

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΦΤΕΩΗΑ-ΒΒ0 26/09/2022

Περί μονιμότητας μονοδρόμησης Παραλιακού μετώπου και καθέτων της Παραλίας Αυλίδας

ΑΔΑ: Ψ3ΣΠΩΗΑ-0ΙΛ 26/09/2022

Περί κατασκευής νέου κοιμητηρίου στη θέση «Σουβάλα» στην Κοινότητα Ν.Λαμψάκου και τη διατήρηση του υπάρχοντος

ΑΔΑ: 9Ρ3ΦΩΗΑ-ΒΝΓ 26/09/2022

Περί εκδίκασης ένστασης κατά της υπ΄αρ.86/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1230 Συνοικίας Η΄ Χαλκίδας, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας με ΚΑ 0803025

ΑΔΑ: 6ΟΜΗΩΗΑ-Β9Ψ 26/09/2022

Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 17 & 19 του Σχεδίου Πόλης της Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Ν1ΜΩΗΑ-ΖΕ8 26/09/2022

Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών στο Οθωμανικό Υδραγωγείο Χαλκίδας (Καμάρες)

ΑΔΑ: ΨΠΒΑΩΗΑ-ΝΩΡ 08/09/2022

Περί έγκρισης εργασιών διαμόρφωσης της στροφής Τσεκούρα και έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΑΔΑ: 9ΔΘΠΩΗΑ-ΗΔΛ 03/08/2022

Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της

ΑΔΑ: 65ΨΧΩΗΑ-ΗΚΠ 13/07/2022

Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Αβάντων και τμήματος της Λεωφόρου Χαϊνά και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 9ΠΕΗΩΗΑ-ΙΤΚ 12/07/2022

Περί επικαιροποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Λευκαντί Βασιλικού Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 9ΒΒΥΩΗΑ-Ρ3Κ 28/06/2022

Περί κατάρτισης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΑΔΑ: 6Ι30ΩΗΑ-Ε4Λ 22/06/2022

Περί άδειας κοπής ατόμου Μουριάς

ΑΔΑ: 9Μ9ΥΩΗΑ-Ν12 22/06/2022

Περί μεταφοράς της Λαϊκής αγοράς της Τετάρτης

ΑΔΑ: Ψ6ΦΡΩΗΑ-ΖΧΠ 22/06/2022

Περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 9Α8ΘΩΗΑ-ΙΤ6 09/06/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP