Αποφάσεις

Περί έγκρισης κατάργησης θέσης δύο περιπτέρων και αποξήλωσης κουβουκλίων

ΑΔΑ: 6Υ9ΒΩΗΑ-3ΦΥ 08/11/2022

Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου

ΑΔΑ: 9Β0ΞΩΗΑ-ΕΟΓ 08/11/2022

Περί επικαιροποίησης της ρυθμιστικής σήμανσης στη θέση ΛΗΘΗ, περιοχής ΜΟΡΦΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΝΠΞΩΗΑ-ΓΞΖ 08/11/2022

Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.269 στη συνοικία Ε΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΣΗΑΩΗΑ-6Δ5 20/10/2022

Περί άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.2 στη συνοικία Β΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9ΛΥΡΩΗΑ-ΩΡΕ 20/10/2022

Περί έγκρισης τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 69Α, 63Α & 65A που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 14/2000 της Νέας Αρτάκης II

ΑΔΑ: 9Φ9ΝΩΗΑ-ΙΦΘ 20/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΨΩΧ7ΩΗΑ-Ε5Ε 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΗΑ-5Ο4 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΝΦ4ΩΗΑ-ΜΟ6 03/10/2022

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΓΖΘΩΗΑ-3ΛΡ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΨΒΨΥΩΗΑ-ΑΨΑ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΜΑΒΩΗΑ-ΟΡΜ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΘΕΠΩΗΑ-ΑΟΒ 03/10/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΘΟΤΩΗΑ-Υ58 29/09/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΓ4ΥΩΗΑ-84Η 29/09/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP