Αποφάσεις

Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) στις πόλεις της Χαλκίδας και της Θήβας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ: 65ΟΝΩΗΑ-9Ν4 10/02/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Θ.Γεωργιάδη και Δ.Πολιορκητού

ΑΔΑ: 6ΕΥΖΩΗΑ-ΗΟ9 20/12/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ψ28ΖΩΗΑ-ΕΑΨ 20/12/2022

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Μένου Φιλήντα 50, στη Δ.Ε. Ν.Αρτάκης (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΩΣΟΩΗΑ-ΝΟ6 24/11/2022

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Παπαναστασίου 9, στη Δ.Ε. Χαλκίδας (από αναβολή)

ΑΔΑ: 649ΜΩΗΑ-Κ2Ψ 24/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΜΟΒΩΗΑ-6ΓΗ 21/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΝΧΩΗΑ-6ΦΤ 21/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 64ΕΦΩΗΑ-Υ4Π 21/11/2022

Περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στην παραλιακή οδό Μπουρτζίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΩΑΤΩΗΑ-Ο0Χ 21/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΖΩΤΩΗΑ-ΟΚΓ 08/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΔ3ΥΩΗΑ-2Κ1 08/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΖ88ΩΗΑ-Γ59 08/11/2022

Περί έγκρισης κατάργησης θέσης δύο περιπτέρων και αποξήλωσης κουβουκλίων

ΑΔΑ: 6Υ9ΒΩΗΑ-3ΦΥ 08/11/2022

Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου

ΑΔΑ: 9Β0ΞΩΗΑ-ΕΟΓ 08/11/2022

Περί επικαιροποίησης της ρυθμιστικής σήμανσης στη θέση ΛΗΘΗ, περιοχής ΜΟΡΦΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΝΠΞΩΗΑ-ΓΞΖ 08/11/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP