Αποφάσεις

Η 179/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στη συμβολή των οδών Αγ. Μαρίνας και Κύμης, στη Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω70ΗΩΗΑ-ΤΧΘ 29/10/2019

Η 181/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΘΔ6ΩΗΑ-ΥΙΝ 29/10/2019

Η 182/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου».

ΑΔΑ: ΨΗΠΕΩΗΑ-ΩΒΚ 29/10/2019

Η 168/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ψ15ΩΩΗΑ-ΣΡ9 22/10/2019

Η 169/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ω6Β2ΩΗΑ-7ΦΓ 22/10/2019

Η 170/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6Ρ5ΠΩΗΑ-ΛΣΓ 22/10/2019

Η 171/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΗΑ-ΤΑΔ 22/10/2019

Η 172/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 66ΣΑΩΗΑ-ΙΛΕ 22/10/2019

Η 174/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΨΒΨ0ΩΗΑ-ΨΟ6 22/10/2019

Η 175/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΨΠ2ΑΩΗΑ-Ω25 22/10/2019

Η 173/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6Β16ΩΗΑ-Ξ9Ρ 22/10/2019

Η 164/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί πρότασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Δ.Ε. Ανθηδώνας Δ. Χαλκιδέων, με τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου) σε οικοδομικό τετράγωνο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Δροσιάς

ΑΔΑ: ΩΒΗΑΩΗΑ-ΟΓΔ 14/10/2019

Η 163/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: Ω0ΗΦΩΗΑ-0ΞΙ 14/10/2019

Η 166/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης των οδών με αρ. 305Β, 316, 324Β, 323, 320Β που περιλαμβάνονται στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 1/2015 της Συνοικίας “Ε” του Δήμου Χαλκιδέων μεταξύ των Ο.Τ. Β2012, Β2021, Β2022 & Β2023

ΑΔΑ: 6ΒΦΦΩΗΑ-ΖΡ2 11/10/2019

Η 162/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή του 6ου Αγώνα Δρόμου Χαλκίδας “CHALKIDA BRIDGES HALFMARATHON”

ΑΔΑ: 6ΟΡΘΩΗΑ-137 11/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP