Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 29-3-2017
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/3/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/3/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/3/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP