Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-10-2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2017
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-10-2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP