Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2016
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 25/10/2016
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 24/10/2016
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2016
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/10/2016
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP