Προκηρύξεις

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ελλήνος Στρατιώτη»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου-Παντειχίου»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP