Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»
Πλήρωση θέσης ειδικού συμβούλου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP