Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την  προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων - ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP