Προκηρύξεις

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός,για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού
Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους για τις ανάγκες του Δήμου για 3 μήνες»
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP