Αποφάσεις

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης Δεκεμβρίου 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-ΜΨ4 09/11/2011

«Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού Δήμου Ληλαντίων οικον. έτους 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-ΑΞ8 09/11/2011

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ληλαντίων της 31ης Δεκεμβρίου 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-ΞΧΠ 09/11/2011

«Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού Δήμου Ν. Αρτάκης οικον. έτους 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-ΣΧΞ 09/11/2011

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ν. Αρτάκης της 31ης Δεκεμβρίου 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-Τ4Ι 09/11/2011

«Περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού Δήμου Ανθηδόνος οικον. έτους 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-6Ε5 09/11/2011

«Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ανθηδόνος της 31ης Δεκεμβρίου 2010»

ΑΔΑ: 45ΒΧΩΗΑ-8ΓΕ 09/11/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-ΦΤ2 07/11/2011

Περί έγκρισης μελέτης του έργου Ανάπλαση Λόφου Δ.Δ. Παραλίας του Δήμου Αυλίδας

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΗΑ-1ΛΟ 07/11/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/24-10-2011 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011»

ΑΔΑ: 45ΒΣΩΗΑ-Α7Ρ 04/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΗΑ-1ΒΝ 02/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΗΑ-2Μ9 02/11/2011

«Περί γνωμοδότησης παραχώρησης αιγιαλού , θαλασσίου χώρου πυθμένα προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ»

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΕΨΨ 01/11/2011

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ «»ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΡΞΡ 01/11/2011

Περί έγκρισης περιβαλλοντικής μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΔΙΒ 01/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP