Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2011 του Δ.Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΨΛ6 22/12/2011

«Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ στη θέση ΤΣΟΥΚΕΣ στα Διοικητικά όρια των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων »

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-ΡΛ7 15/12/2011

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίμων λόγω κατεπείγουσων αναγκών»

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-5Β4 15/12/2011

«Περί ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων ετών 2011-2014»

ΑΔΑ: 456ΖΩΗΑ-8ΟΞ 13/12/2011

«Περί έγκρισης λύσης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Καρύστου»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-9ΣΨ 09/12/2011

«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΠΚΗ 09/12/2011

« Περί έγκρισης της υπ. αρ. 38/2011 απόφασης του Διοικητικού της ΔΟΑΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού .»

ΑΔΑ: 456ΜΩΗΑ-ΑΘΙ 09/12/2011

«Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων»

ΑΔΑ: 456ΑΩΗΑ-ΙΒΓ 07/12/2011

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 456ΑΩΗΑ-ΡΚΦ 07/12/2011

Διάθεση ψήφισης πίστοσης

ΑΔΑ: 456ΣΩΗΑ-34Ζ 06/12/2011

«Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, κατά το άρθρο 266. παρ. 9 Ν.3852/10, άρθρο 43 παρ. 4 Ν. 3979/11 και υα 40038/9-9-2011»

ΑΔΑ: 457ΦΩΗΑ-Χ4Ψ 30/11/2011

Περί άδειας τομής οδοστρώματος .

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-2Κ2 25/11/2011

Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην περιοχή συνοικία Η΄ και του σχεδίου πόλης Ν. Αρτάκης στην Πολεοδομική Ενότητα 1

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Ο68 25/11/2011

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. (άρθρο 242-π1).»

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-Σ45 25/11/2011

«Περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας ,Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (άρθρο 242-π1)»

ΑΔΑ: 457ΞΩΗΑ-ΧΣΕ 25/11/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP