Αποφάσεις

Περί ορισμού εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ν. Εύβοιας

ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΗΑ-ΙΝΖ 28/09/2011

Περί καταβολής οφειλών με την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΗΑ-ΞΑΤ 26/09/2011

Περί γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου επί ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Δροσιάς

ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΗΑ-ΚΙΕ 02/09/2011

«Περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της 113/2001 απόφσης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκιδέων με απορρόφηση των ΔΕΥΑ Ληλαντίων , Ανθηδώνας, Ν. Αρτάκης και επέκταση του αντικειμένου δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Χαλκίδας μέχρι τα όρια του πρώην Δήμου Αυλίδαςαπό τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα», με ανάλογη προσαρμογή της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Η Αρέθουσα» στις διατάξεις του Ν. 1069/1980 »

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΗΑ-1ΗΚ 30/08/2011

«Περί άδειας τομής οδοστρώματος»

ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΗΑ-6ΜΧ 29/08/2011

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σαλαμίνος

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-1ΚΨ 17/08/2011

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-2ΡΥ 17/08/2011

Περί προμήθειας καυσίμων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΜΡΝ 17/08/2011

Περί προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΧΛ4 17/08/2011

Περί αντικατάστασης ορκωτών λογιστών

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-Μ7Ι 17/08/2011

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΟΑ4 17/08/2011

Περί παραλαβής έργων 2010 με αυτεπιστασία

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-9Μ1 17/08/2011

Περί προμήθειας υλικών ασφαλτόστρωσης με ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ λόγω ματαίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΗΑ-ΣΤΜ 17/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-ΦΟΜ 12/08/2011

«Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών»

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΗΑ-86Θ 12/08/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP