Αποφάσεις

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 257/12 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ και συναίνεση του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά την επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το ΤΠΔ

ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΗΑ-ΗΔΩ 19/12/2012

Περί υποβολής αιτήματος στο ΤΠΔ για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/12 περίπτωση γ5-1

ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΗΑ-5ΝΨ 19/12/2012

«Περί Ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΗΑ-ΛΓ6 19/12/2012

Περί έγκρισης ελέγχου και αποδοχής της διαδικασίας του έργου: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ του Δήμου Ερέτριας

ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΗΑ-Λ4Τ 19/12/2012

«Περί έγκρισης πρακτικού παραχώρησης αδιαθέτων οικοπέδων»

ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΗΑ-Φ6Β 18/12/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 385/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την προέγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2012»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΠΒΩ 12/12/2012

«Περί έγκρισης αλλαγής ονόματος υπόχρεου αποπληρωμής προστίμων ανέγερσης & διατήρησης»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΧΨΑ 12/12/2012

Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση Ν. Αρτάκης (Βασικό σχέδιο Αποχέτευσης Ν. Αρτάκης) Εργασίες : Κατασκευής κεντρικού συλλεκτήρα μετά διακλαδώσεών του, του αντλιοστασίου Α1 και Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων Α1 και Α2»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-320 12/12/2012

Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων/Αποχετευτικό δίκτυο και ολοκλήρωση Βιολογικού Δήμου Ν. Αρτάκης» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-Ο1Κ 12/12/2012

Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βασικό σχέδιο αποχέτευσης Ν. Αρτάκης, Εργασίες Κατασκευή αντλιοστασίων και αγωγών σύνδεσης αυτών» του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΙΞ8 12/12/2012

«Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΤΜΧ 12/12/2012

«Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΜΚΨ 12/12/2012

«Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-Ο15 12/12/2012

«Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΨΦΨ 12/12/2012

«Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»»

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΑ-ΘΣΡ 12/12/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP