Αποφάσεις

«Περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.»

ΑΔΑ: Β441ΩΗΑ-ΓΛΦ 06/03/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β441ΩΗΑ-ΒΒΕ 06/03/2012

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΜΒ1 23/02/2012

«Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων 2012 με αυτεπιστασία »

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-15Θ 23/02/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 4/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. ετ. 2011 του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΩΑ3 23/02/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-8Υ1 23/02/2012

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ» »

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-8Κ0 23/02/2012

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΝΘΕ 23/02/2012

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή 19ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΕΕΣ 23/02/2012

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ για την πράξη «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΧΓΕ 23/02/2012

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-5ΘΦ 23/02/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011 (τελική)»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΛΞΡ 23/02/2012

Περί έγκρισης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Δροσιάς μεταξύ των Ο.Τ. 117 και της πλατείας Γ. Κονδύλη της πόλεως Δροσιάς της Δ.Ε. Ανθηδόνος

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-Β70 23/02/2012

Περί έγκρισης διάλυσης σύμβασης κατασκευής του έργου: «Τουριστική ποδηλατική διαδρομή παραλιακού μετώπου Τ. Κ. Δροσιάς»

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-ΦΧ3 23/02/2012

Περί έγκρισης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 11 και 12 της συν. Β΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-926 23/02/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP