Αποφάσεις

«Περί έγκρισης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΛΒ7 19/03/2012

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-Μ6Μ 19/03/2012

«Περί εκμίσθωσης κυλικείου στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλκίδας»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-Φ3Λ 19/03/2012

Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΙΙ )

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-3ΧΑ 19/03/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2012»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-00Α 19/03/2012

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ»»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΠΔ2 19/03/2012

Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΘΡ5 19/03/2012

Περί έγκρισης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-ΩΚΓ 19/03/2012

Περί επανακατανομής ΣΑΤΑ παρελθόντων οικ. ετών – κατανομή Α΄ δόσης 2012 – κατανομή άρθρου 27 Ν.3756/09

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-Π1Ρ 19/03/2012

Περί χορήγησης άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων»

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΑ-8ΗΟ 19/03/2012

Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου»

ΑΔΑ: Β44ΤΩΗΑ-1ΕΜ 14/03/2012

«Περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών

ΑΔΑ: Β44ΤΩΗΑ-Π2Ξ 14/03/2012

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011 »

ΑΔΑ: Β440ΩΗΑ-3ΦΧ 08/03/2012

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ακινήτου στα ΝΠΔΔ, Σχολικών Επιτροπών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης .

ΑΔΑ: Β44ΗΩΗΑ-96Χ 07/03/2012

Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης»

ΑΔΑ: Β44ΗΩΗΑ-ΓΗΔ 07/03/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP