Αποφάσεις

Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής μπύρας (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.) στη θέση ΒΡΥΣΕΣ στο Διοικητικά όρια Δ.Κ. Βαθέως, Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΗΑ-Κ53 23/02/2012

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΔΕΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΗΑ-ΑΨ4 08/02/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 2/2012 απόφασης του «Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης – Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 »

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΗΑ-4ΛΑ 08/02/2012

Περί έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση οδοστρώματος μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο Λουκισίων Δ. Ε. Ανθηδόνος»

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-ΜΤΚ 03/02/2012

Περί έγκρισης άδειας κατασκευής φρεατίων και καμπινών

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-5Ν0 03/02/2012

Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-ΥΨΧ 03/02/2012

«Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»»

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-Ω3Ψ 03/02/2012

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-1Α2 03/02/2012

Περί έγκρισης Περί έγκρισης της υπ. αρ. 144/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς στην Δ.Κ. Βαθέος»

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-ΝΟ6 03/02/2012

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 2/2012 απόφασης του «Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης – Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 »

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-ΒΜ5 03/02/2012

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 2/2012 απόφασης του «Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος- Χαλκίδας» Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 »

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΗΑ-Π4Η 03/02/2012

: «Περί έγκρισης της υπ. αρ 1/11απόφασης της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και καντινών»

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΗΑ-Κ5Α 01/02/2012

«Περί σύναψης συμβάσεων μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα εφτά (7) μηνών – συμπλήρωση δεκαοχτώ (18) μηνών εγκ. 50599/30-11-11 »

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΗΑ-Ε56 01/02/2012

Περί έγκρισης αναστολής οικοδομικών εργασιών σε τμήματα του σχεδίου πόλεως της Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΗΑ-ΦΛΩ 20/01/2012

«Περί προσφυγής που αφορά την άρση της επιβληθείσας απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 223 συν Ε΄Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΗΑ-3Ν3 20/01/2012
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP