Αποφάσεις

«Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2011 »

ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΗΑ-Λ6Θ 13/01/2012

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΥΔΣ 10/01/2012

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΔΙΚ 10/01/2012

: Περί έγκρισης διάθεσης έναντι οφειλόμενης αποζημίωσης από το Δήμο, αδιαθέτων οικοπέδων της πράξης εφαρμογής Ν. Αρτάκης ΙΙ.

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΑΡΔ 10/01/2012

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-6ΩΘ 10/01/2012

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-ΠΑΦ 10/01/2012

Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΗΑ-Φ0Ε 10/01/2012

«Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΑΡ1 04/01/2012

«Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΛΤ7 04/01/2012

«Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΜΡΛ 04/01/2012

« Περί έγκρισης της υπ. αρ. 56/2011 απόφασης του Διοικητικού της ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού .»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΤΧΩ 04/01/2012

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-ΩΓΦ 04/01/2012

«Περί έγκρισης αποζημίωσης γηπέδου και επικειμένων σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην συνοικία Γ΄»

ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΗΑ-3Χ7 04/01/2012

«Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2012»

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΗΑ-5ΟΩ 02/01/2012

«Περί έγκρισης λύσης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Καρύστου»

ΑΔΑ: 45ΨΗΩΗΑ-Β9Β 29/12/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP