Αποφάσεις

«Περί έγκρισης έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-3ΟΒ 22/12/2011

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-26Φ 22/12/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΖΩ9 22/12/2011

Περί έγκρισης απόφασης διάλυσης σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΓΚΑ 22/12/2011

«Περί ψήφισης του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων. Έτους 2012

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-08Ο 22/12/2011

«Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2011 ΑΔΣ της ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2011»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΦΝΤ 22/12/2011

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΦΙ2 22/12/2011

Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης »

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΞΥΠ 22/12/2011

«Περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Ε.) έτους 2012»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΔΙΜ 22/12/2011

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Λαού»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΧΘΘ 22/12/2011

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Εργαστηρίου Τέχνης»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-2ΝΕ 22/12/2011

Περί έγκρισης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΓΔΑ 22/12/2011

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2011 του Δ.Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012»

ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΗΑ-ΨΛ6 22/12/2011

«Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ στη θέση ΤΣΟΥΚΕΣ στα Διοικητικά όρια των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων »

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-ΡΛ7 15/12/2011

«Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίμων λόγω κατεπείγουσων αναγκών»

ΑΔΑ: 45ΨΟΩΗΑ-5Β4 15/12/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP