Αποφάσεις

Περί κατανομής Δ΄ δόσης, ποσού 434.775,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου

ΑΔΑ: 667ΓΩΗΑ-Ψ4Λ 11/12/2023

Περί Έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης: της υπ’ αριθμ. 27/06-06-2022 σύμβασης, του Δήμου Χαλκιδέων με την ανάδοχη εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ”, που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 990.000,00 € ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 9ΠΑ2ΩΗΑ-6Λ7 11/12/2023

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΔΑ: 9Π1ΨΩΗΑ-8Φ7 11/12/2023

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ

ΑΔΑ: 614ΣΩΗΑ-4Μ5 11/12/2023

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΔΕ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 6Κ1ΦΩΗΑ-ΣΘΒ 11/12/2023

Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΥΙ4ΩΗΑ-9ΛΑ 11/12/2023

Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9Π2ΛΩΗΑ-30Υ 08/12/2023

Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»

ΑΔΑ: 9Η9ΙΩΗΑ-ΘΙΦ 08/12/2023

Περί έγκρισης 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επικάλυψη Αμπωλών Οδών Μακεδονίας Κριεζώτου και Αθηνάς»

ΑΔΑ: ΡΓΨ7ΩΗΑ-ΗΘΨ 08/12/2023

Περί έγκρισης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: ΡΕΟΧΩΗΑ-Η3Χ 08/12/2023

Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΔΑ: 98Τ4ΩΗΑ-ΘΥΦ 08/12/2023

Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΘΑΛΕΙΑ”) ΣΤΙΣ 08 &9-08-2020”

ΑΔΑ: ΨΡ1ΕΩΗΑ-ΟΓ2 08/12/2023

Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΞ52ΩΗΑ-ΦΟ4 08/12/2023

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)»

ΑΔΑ: ΡΚΗ9ΩΗΑ-ΑΩ9 08/12/2023

Περί 7ης και 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ. αρ. 286 & 322/23 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΡΚΦΣΩΗΑ-ΑΗΩ 08/12/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP