Αποφάσεις

Περί 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ»

ΑΔΑ: 9Ο9ΦΩΗΑ-1ΜΧ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒ6ΔΩΗΑ-ΟΗ9 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ0ΠΤΩΗΑ-8ΨΧ 19/10/2021

Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

ΑΔΑ: 6ΗΡ1ΩΗΑ-2Κ1 19/10/2021

Περί παράτασης εργασιών του έργου : Κατασκευή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ35ΗΩΗΑ-8ΞΠ 19/10/2021

Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.116/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΑΚ8ΩΗΑ-8Δ4 18/10/2021

Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.115/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω3ΒΝΩΗΑ-ΕΧΣ 18/10/2021

Περί αποδοχής – Γ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: ΩΚ57ΩΗΑ-ΘΨΜ 14/10/2021

Περί έγκρισης κοπής πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη. (υπ. αρ. 198/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΦΜ1ΩΗΑ-ΩΚ3 13/10/2021

Περί έγκρισης κοπής βραχυχιτώνων στην οδό Αγ. Ιωάνου Ρώσου στο Βασιλικό. (υπ. αρ. 197/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Ψ7ΩΩΗΑ-201 13/10/2021

Περί έγκρισης κοπής ελαιόδεντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας. (υπ. αρ. 196/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Γ4ΙΩΗΑ-ΓΔΠ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 176/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΝΥ7ΩΗΑ-82Η 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μακριγιάνη 64 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 174/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΕΦ7ΩΗΑ-ΙΧΞ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μιαούλη στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 173/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΝΤ7ΩΗΑ-ΟΩΨ 13/10/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Βάκη 4 στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 172/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9ΞΒΝΩΗΑ-39Δ 13/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP