Αποφάσεις

Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης (υπ. αρ. 20/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΥ0ΔΩΗΑ-4ΦΔ 13/04/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 30/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΩΣΤΩΩΗΑ-Β6Υ 13/04/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 29/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΩΗΑ-Λ92 13/04/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 28/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΟΔΞΩΗΑ-ΙΦ1 13/04/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 27/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΨΚ5ΔΩΗΑ-ΑΑ5 13/04/2022

Περί κοπής ουασιγκτόνιας στο Γυμνάσιο Κανήθου (υπ. αρ. 31/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 63Σ0ΩΗΑ-Θ2Ζ 07/04/2022

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπ. αρ. 18/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ω23ΟΩΗΑ-94Φ 07/04/2022

Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: Νέα Υποδομή Χαλκίδα – Α/Κ Κονίστρες – Φ.Π. Στομίου (υπ. αρ. 17/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ50ΤΩΗΑ-ΩΛΖ 07/04/2022

Περί παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου, ύστερα από πρόταση του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) «Πάνος Μυλωνάς», για την κατασκευή μιας υποδειγματικής διάβασης πεζών, με σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (υπ. αρ. 16/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ87ΟΩΗΑ-ΧΤ9 07/04/2022

Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 181/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα σύμφωνα με την υπ. αρ. 137/2021 απόφαση της ΕΠΖ και έγκρισης εκ νέου (υπ. αρ. 19/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: Ψ64ΙΩΗΑ-4Ρ5 07/04/2022

Περί κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαλκιδέων στην Τράπεζα Πειραιώς και Alfa Bank

ΑΔΑ: 6426ΩΗΑ-ΓΑΔ 05/04/2022

Περί μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Χαλκιδέων στο λογαριασμό διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος

ΑΔΑ: 65ΝΤΩΗΑ-Ν5Γ 05/04/2022

Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: Ω8ΥΙΩΗΑ-692 05/04/2022

Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 90/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΗΑ-ΥΤΡ 05/04/2022

Περί αποδοχής – έκτακτης κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

ΑΔΑ: 6ΥΞ5ΩΗΑ-ΦΓ7 05/04/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP