Αποφάσεις

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Β 22/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Ψ 22/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για δαπάνες ομαδικής κατάθεσης ταχυδρομικών επιστολών

ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΗΑ-Δ 22/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΗΑ-Π 21/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 3 ( καύσιμα-ελαιολιπαντικά)

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΗΑ-8 21/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΗΑ-Ο 21/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΗΑ-Ζ 20/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΗΑ-7 20/06/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΗΑ-Μ 20/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΗΑ-5 20/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΗΑ-Υ 17/06/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΗΑ-8 17/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης λογαριασμών έργων

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΗΑ-7 17/06/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης που αφορά πρόστιμο ΙΚΑ

ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΗΑ-5 17/06/2011

Περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων, 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι, Πλαστικών κάδων απορριμμάτων κυλιόμενων 240 λίτρων, Πλαστικών Κάδων Ανακύκλωσης 1100 Λίτρων , Μονών μεταλλικών επιστήλιων κάδων απορριμμάτων Διπλών Μεταλλικών Επιστήλιων Κάδων Απορριμμάτων

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΗΑ-1 07/06/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP