Αποφάσεις

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τέλη μηχανημάτων έργων

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-ΥΗ3 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τέλη μηχανημάτων έργων

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-Ι7Σ 27/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 2

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-ΗΟΑ 27/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-ΔΤΚ 27/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 2

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-83Λ 27/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση)πίστωσης για πληρωμή αποζημίωσης σχολικών φυλάκων βάσει της 763/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΗΑ-93Ζ 27/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΗΑ-ΠΜΤ 20/07/2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΗΑ-ΑΩΞ 20/07/2011

ΠΕΡΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ. 28/80 &ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΗΑ-ΖΛ9 18/07/2011

Περί χορήγησης πληρεξουσιότητας για την ανάθεση και εκπροσώπηση σε υποθέσεις του Δήμου Χαλκιδέων στο Δικηγόρο κο Ηλία Κόκκο

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΗΑ-53Η 18/07/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 1ου λογαριασμού του έργου : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ » του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΗΑ-ΖΧΙ 18/07/2011

Περί Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του 1ου λογαριασμού του έργου : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΗΑ-6ΦΑ 18/07/2011

Περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για τέλη μηχανημάτων έργων

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΗΑ-8ΟΥ 18/07/2011

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 ΕΚΠΟΤΑ 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΗΑ-ΗΡ6 15/07/2011

Περί ενημέρωσης έκθεσης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2011

ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΗΑ-Δ3Ω 14/07/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP