Αντιδήμαρχοι

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αντιδήμαρχος Παρακολούθησης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. Β, του άρθρου 3, της εγκυκλίου 809/85741/19-11-20211 του Υπ. Εσωτερικών, με τις εξής αρμοδιότητες: Ασκεί την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που προέκυψαν από την εκδήλωση […]

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Καθημερινότητας, Γεωτεχνικής και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. […]

ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. 2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική […]

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Γουρνής Βασίλειος με τις παρακάτω αρμοδιότητες 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας. 2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής […]

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κοιμητηρίων και Λαϊκών Αγορών με  τις εξής αρμοδιότητες: 1. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας. 2. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του. 3. Ασκεί την επίβλεψη της λειτουργίας και διαχείρισης των […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP