Αντιδήμαρχοι

ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης. 2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά. 3. Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και […]

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Γουρνής Βασίλειος με τις παρακάτω αρμοδιότητες 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας. 2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής […]

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου. 2. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου. 3. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, καθώς […]

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας. 2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών. 3. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων. 4. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP