Αντιδήμαρχοι


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΜΑΚΑΡΩΝΑ – ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αντιδήμαρχος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής. Ασκεί την εποπτεία όλων των Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί Σταθμοί) Ασκεί την εποπτεία για την εφαρμογή όλων […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Αθλητισμού και Κοιμητηρίων, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Αθλητισμού. Ασκεί την εποπτεία όλων των δράσεων και προγραμμάτων Αθλητισμού. Μεριμνά για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Ασκεί την εποπτεία, συντήρηση και διαχείριση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. Σε […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Καθημερινότητας με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 2. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, σε θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού. Ασκεί την εποπτεία όλων των δράσεων Πολιτισμού. Μεριμνά για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. Ασκεί την εποπτεία, συντήρηση και διαχείριση λειτουργίας των πολιτιστικών […]


Notice: Undefined variable: terms in /var/www/dimoschalkideon_gr/wwwroot/wp-content/themes/xalkida/views/content-blockArchiveProsopo.php on line 3

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Γουρνής Βασίλειος με τις παρακάτω αρμοδιότητες 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας. 2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP